Từ khóa: #Nguyễn Khắc Định

Chỉ được chuyển đổi giới tính 1 lần trong đời

Chỉ được chuyển đổi giới tính 1 lần trong đời

(ĐTTCO) - Trình sáng kiến xây dựng dự án Luật Chuyển đổi giới tính, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí cho biết, chính sách của dự thảo Luật được điều chỉnh theo hướng giảm số lần được công nhận giới tính mới từ 2 lần xuống 1 lần trong cuộc đời; bổ sung quy định phải thực hiện can thiệp y học thì mới được công nhận đã chuyển đổi giới tính.
Quốc hội bầu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật mới

Quốc hội bầu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật mới

(ĐTTCO) - Ngày 27-11, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV chính thức bế mạc. Ngoài việc tiến hành các thủ tục để bầu và phê chuẩn Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, một số dự án luật và nghị quyết quan trọng khác cũng sẽ được cơ quan lập pháp biểu quyết thông qua.
Cần đánh giá kỹ tác động của thế giới đến kinh tế Việt Nam

Cần đánh giá kỹ tác động của thế giới đến kinh tế Việt Nam

(ĐTTCO) - Ngày 15-10, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 38, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã nghe, thảo luận báo cáo của Chính phủ về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.