Nhanh chóng tái cấu trúc hệ thống NH

Theo đó, Ủy ban Kinh tế kiến nghị nhanh chóng tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, loại bỏ những ngân hàng quá yếu kém - tác nhân của các cuộc đua lãi suất, gây bất ổn và rủi ro cho toàn hệ thống. Cần thay đổi chiến lược phát triển công nghiệp dựa chủ yếu vào khu vực kinh tế nhà nước mà không xét tới yếu tố lợi thế so sánh, khuyến khích các ngành và khu vực có lợi thế so sánh và hiệu quả hơn. Khẩn trương xây dựng Luật Đầu tư công và Luật Quản lý kinh doanh vốn nhà nước.

Ủy ban Kinh tế Quốc hội khóa XII vừa gửi Quốc hội khóa XIII bản kiến nghị gồm 10 điểm với nội dung chính về việc hình thành một “chủ thuyết phát triển kinh tế” riêng cho Việt Nam, trong đó ổn định kinh tế vĩ mô là ưu tiên hàng đầu và xuyên suốt.

Theo đó, Ủy ban Kinh tế kiến nghị nhanh chóng tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, loại bỏ những ngân hàng quá yếu kém - tác nhân của các cuộc đua lãi suất, gây bất ổn và rủi ro cho toàn hệ thống. Cần thay đổi chiến lược phát triển công nghiệp dựa chủ yếu vào khu vực kinh tế nhà nước mà không xét tới yếu tố lợi thế so sánh, khuyến khích các ngành và khu vực có lợi thế so sánh và hiệu quả hơn. Khẩn trương xây dựng Luật Đầu tư công và Luật Quản lý kinh doanh vốn nhà nước.

Một trong những kiến nghị đáng lưu ý khác là sớm xây dựng và hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu giám sát tài chính cho Việt Nam để phát hiện kịp thời những rủi ro liên quan đến khu vực tài chính và sự dịch chuyển của các dòng vốn vào nền kinh tế.

Văn bản này nhắc lại ý kiến của nhiều chuyên gia kinh tế rằng, với chính sách công nghiệp đang theo đuổi, các tập đoàn và tổng công ty nhà nước nhận được nhiều ưu đãi về tín dụng và chiếm tỷ trọng chi phối trong các dự án đầu tư công lớn.

Các tin khác