Nhiều nhà thầu giao thông chưa nộp tiền ngân sách

(ĐTTCO) - Bộ GTVT mới công bố danh sách 14 nhà thầu chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ việc thu nộp Ngân sách Nhà nước.

(ĐTTCO) - Bộ GTVT mới công bố danh sách 14 nhà thầu chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ việc thu nộp Ngân sách Nhà nước.

 

Bộ GTVT mới có công văn gửi các đơn vị yêu cầu sau ngày 30/10/2016, Nhà thầu nào thực hiện chưa đầy đủ việc thu nộp Ngân sách Nhà nước (NSNN) sẽ bị coi như có hành vi vi phạm chưa thực hiện việc thu nộp NSNN qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ và xử lý theo quy định.

Trong danh sách 10 nhà thầu chưa thực hiện việc thu nộp NSNN qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ đáng chú ý có Công ty Xây dựng số 6 Thăng Long thuộc Ban QLDA 6 khi tham gia Dự án nâng cao hiệu quả kinh tế Quốc lộ 5 giai đoạn 1 - dự án nâng cấp cải tạo Quốc lộ 5 là nhà thầu chưa nộp NSNN với số tiền lớn nhất lên tới 640 triệu đồng.

Liên danh Công ty xây dựng công trình 120 - Công ty Cơ khí vận tải và xây dựng thuộc Ban QLDA 6 tham gia Dự án nâng cao hiệu quả kinh tế Quốc lộ 5 giai đoạn 1 - dự án nâng cấp cải tạo Quốc lộ 5 cũng chưa nộp ngân sách với số tiền lên tới 490 triệu đồng.

Trong danh sách này còn có nhà thầu KUKDONG tham gia thực hiện Dự án Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Vinh; TP HCM - Cần Thơ và tuyến tránh Hà Nội - Cầu Giẽ (dự án WB1) và nhà thầu COVEC cũng chưa nộp NSNN với số tiền tương ứng từ 372 – 450 triệu đồng.

Bộ GTVT cho biết, danh sách các nhà thầu căn cứ kết luận thanh tra và quyết định thu hồi tiền theo kết luận thanh tra của Bộ trưởng Bộ GTVT, trong công tác thanh tra trách nhiệm quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng các dự án sử dụng các nguồn vốn NSNN (gồm cả vốn ODA), Trái phiếu Chính phủ tại các Ban QLDA 1, 2, 4, 6, 85, Thăng Long, Đường thủy.

Công văn của Bộ GTVT yêu cầu, đối với các nhà thầu thực hiện chưa đầy đủ việc thu nộp NSNN qua tài khoản tạm giữ của thanh tra Bộ, Bộ giao Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, căn cứ lỗi của nhà thầu để đánh giá kết quả thực hiện của Nhà thầu khi tham gia các dự án xây dựng giao thông, sử dụng vốn Nhà nước do Bộ trưởng Bộ GTVT quyết định đầu tư và xếp hạng doanh nghiệp năm 2016.

Các tin khác