NHNN dự kiến cho phép NHTMCP giảm vốn điều lệ

(ĐTTCO) - Đây là nội dung được đưa ra tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của NHTM, chi nhánh NH nước ngoài vừa được NHNN công bố để lấy ý kiến đóng góp.
NHNN dự kiến cho phép NHTMCP giảm vốn điều lệ

Cụ thể, NHNN dự kiến bổ sung quy định về giảm vốn điều lệ của các NHTMCP (trừ trường hợp ghi giảm vốn của NHTM trong trường hợp chuyển giao bắt buộc NH được kiểm soát đặc biệt).

NHNN cho biết cơ sở thực tiễn để đưa ra quy định này là thời gian qua, NHNN đã nhận được đề nghị của NHTMCP có nhu cầu giảm mức vốn điều lệ theo quy định tại Điều 29 Luật các TCTD. Vì vậy, NHNN cần có hướng dẫn để thực hiện quy định này tại Luật các TCTD.

Theo quy định tại Điều 29 Luật các TCTD, NHTM, chi nhánh NH nước ngoài phải được NHNN chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện thủ tục thay đổi mức vốn điều lệ, vốn được cấp (Điểm b Khoản 1) và NHNN hướng dẫn về trình tự, thủ tục hồ sơ chấp thuận thay đổi (Khoản 2).

Hiện nay, trình tự, thủ tục, hồ sơ chấp thuận những thay đổi quy định tại Điều 29 Luật các TCTD được điều chỉnh bởi Thông tư 50/2018/TT-NHNN. Tuy nhiên, Thông tư này mới chỉ quy định về việc tăng mức vốn điều lệ của NHTM, vốn được cấp của chi nhánh NH nước ngoài mà chưa có quy định về việc giảm vốn điều lệ của NHTMCP. 

Theo đó, nội dung dự thảo đã bổ sung các trình tự, thủ tục, chủ thể phát hành văn bản đề nghị NHNN chấp thuận, quy định về trách nhiệm của cơ quan thanh tra giám sát NH, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố với quá trình giảm vốn điều lệ của NHTMCP.

Các tin, bài viết khác

ĐỌC NHIỀU NHẤT