Nhộn nhịp các hoạt động tại bãi biển Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ, hè về

(ĐTTCO) - Những năm gần đây, bãi biển Đà Nẵng là điểm đến được hàng ngàn du khách lựa chọn mỗi khi nghỉ lễ và nhân dịp hè về. Đó là một dấu ấn vững chắc của du lịch Đà Nẵng trong lòng du khách.
Nhộn nhịp các hoạt động tại bãi biển Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ, hè về ảnh 1
Nhộn nhịp các hoạt động tại bãi biển Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ, hè về ảnh 2
Nhộn nhịp các hoạt động tại bãi biển Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ, hè về ảnh 3
Nhộn nhịp các hoạt động tại bãi biển Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ, hè về ảnh 4
Nhộn nhịp các hoạt động tại bãi biển Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ, hè về ảnh 5
Nhộn nhịp các hoạt động tại bãi biển Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ, hè về ảnh 6
Nhộn nhịp các hoạt động tại bãi biển Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ, hè về ảnh 7
Nhộn nhịp các hoạt động tại bãi biển Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ, hè về ảnh 8
Nhộn nhịp các hoạt động tại bãi biển Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ, hè về ảnh 9
Nhộn nhịp các hoạt động tại bãi biển Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ, hè về ảnh 10
Nhộn nhịp các hoạt động tại bãi biển Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ, hè về ảnh 11
Nhộn nhịp các hoạt động tại bãi biển Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ, hè về ảnh 12
Nhộn nhịp các hoạt động tại bãi biển Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ, hè về ảnh 13
Nhộn nhịp các hoạt động tại bãi biển Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ, hè về ảnh 14
Nhộn nhịp các hoạt động tại bãi biển Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ, hè về ảnh 15
Nhộn nhịp các hoạt động tại bãi biển Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ, hè về ảnh 16
Nhộn nhịp các hoạt động tại bãi biển Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ, hè về ảnh 17
Nhộn nhịp các hoạt động tại bãi biển Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ, hè về ảnh 18
Nhộn nhịp các hoạt động tại bãi biển Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ, hè về ảnh 19
Nhộn nhịp các hoạt động tại bãi biển Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ, hè về ảnh 20
Nhộn nhịp các hoạt động tại bãi biển Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ, hè về ảnh 21
Nhộn nhịp các hoạt động tại bãi biển Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ, hè về ảnh 22
Nhộn nhịp các hoạt động tại bãi biển Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ, hè về ảnh 23
Nhộn nhịp các hoạt động tại bãi biển Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ, hè về ảnh 24
Nhộn nhịp các hoạt động tại bãi biển Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ, hè về ảnh 25
Nhộn nhịp các hoạt động tại bãi biển Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ, hè về ảnh 26
Nhộn nhịp các hoạt động tại bãi biển Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ, hè về ảnh 27
Nhộn nhịp các hoạt động tại bãi biển Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ, hè về ảnh 28
Nhộn nhịp các hoạt động tại bãi biển Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ, hè về ảnh 29
Nhộn nhịp các hoạt động tại bãi biển Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ, hè về ảnh 30
Nhộn nhịp các hoạt động tại bãi biển Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ, hè về ảnh 31
Nhộn nhịp các hoạt động tại bãi biển Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ, hè về ảnh 32
Nhộn nhịp các hoạt động tại bãi biển Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ, hè về ảnh 33
Nhộn nhịp các hoạt động tại bãi biển Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ, hè về ảnh 34
Nhộn nhịp các hoạt động tại bãi biển Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ, hè về ảnh 35
Nhộn nhịp các hoạt động tại bãi biển Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ, hè về ảnh 36
Nhộn nhịp các hoạt động tại bãi biển Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ, hè về ảnh 37
Nhộn nhịp các hoạt động tại bãi biển Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ, hè về ảnh 38
Nhộn nhịp các hoạt động tại bãi biển Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ, hè về ảnh 39
Nhộn nhịp các hoạt động tại bãi biển Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ, hè về ảnh 40
Nhộn nhịp các hoạt động tại bãi biển Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ, hè về ảnh 41
Nhộn nhịp các hoạt động tại bãi biển Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ, hè về ảnh 42
Nhộn nhịp các hoạt động tại bãi biển Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ, hè về ảnh 43
Nhộn nhịp các hoạt động tại bãi biển Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ, hè về ảnh 44

Các tin khác