Sản lượng, đơn hàng ngành sản xuất tăng

Ngân hàng HSBC vừa có báo cáo nghiên cứu về lĩnh vực sản xuất ở Việt Nam 6 tháng qua.

Số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng làm gia tăng sản xuất, sản lượng ngành sản xuất cũng tăng trong suốt 9 tháng qua.

Ngân hàng HSBC vừa có báo cáo nghiên cứu về lĩnh vực sản xuất ở Việt Nam 6 tháng qua.

Theo HSBC, lĩnh vực sản xuất của Việt Nam trong tháng 6 tiếp tục có sự cải thiện về điều kiện kinh doanh, mặc dù tốc độ tăng trưởng sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới trong tháng đã chậm lại.

HSBC cho rằng, tác động của việc thực thi quy định về trọng tải xe tiếp tục làm ảnh hưởng đến hoạt động làm cho giá cả đầu vào tăng và thời gian giao hàng bị kéo dài. Để đối phó, họ đã tăng giá bán hàng lần đầu tiên kể từ tháng 1.

 Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI™) ngành sản xuất Việt Nam đã giảm nhẹ từ mức 52,5 điểm trong tháng 5 xuống còn 52,3 điểm trong tháng 6 và tiếp tục báo hiệu có sự cải thiện về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất.

Tuy nhiên, số lượng đơn đặt hàng mới của lĩnh vực sản xuất trong tháng 6 đã tăng tháng thứ bảy liên tiếp. Tốc độ tăng ổn định, nhưng đã chậm lại tháng thứ hai liên tiếp. Ở những nơi số lượng đơn đặt hàng tăng nhờ nhu cầu của khách hàng đã được cải thiện. Tốc độ tăng số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới cũng giảm bớt trong tháng mặc dù chỉ là nhẹ.

Việc tăng số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục làm gia tăng sản xuất, mặc dù tác động của các vụ tấn công nhà máy trong tháng 5 đã làm cho tốc độ tăng trưởng chậm lại. Sản lượng ngành sản xuất đã tăng trong suốt chín tháng qua.

Cùng với đó, HSBC còn cho biết, tốc độ tạo việc làm trong lĩnh vực sản xuất của Việt Nam vẫn ở mức nhẹ. Trong khi số lượng đơn đặt hàng mới cao hơn làm cho một số công ty phải tăng số lượng nhân công, các công ty khác cho biết nhân viên bỏ việc đã làm cho số lượng nhân công giảm.

Bình luận về cuộc khảo sát chỉ số PMI™ ngành sản xuất Việt Nam, Trinh Nguyễn, Chuyên viên kinh tế của Ngân hàng HSBC cho rằng: “Lĩnh vực sản xuất tiếp tục tăng trưởng với tốc độ ổn định mặc dù có chậm lại một chút. Nhu cầu mạnh hơn là nguyên nhân chính. Nhu cầu ở nước ngoài tăng chậm lại nhưng HSBC kỳ vọng tình trạng này chỉ là tạm thời. Với mức duy trì hàng tồn kho thấp và số lượng đơn đặt hàng mới tăng, kỳ vọng lĩnh vực sản xuất tiếp tục phát triển tốt, đặc biệt khi những căng thẳng gần đây đã giảm dần”.

Các tin khác