SCB-lại "bài ca" còn khó khăn chưa chia cổ tức

(ĐTTCO) - Sáng nay (18/4), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

(ĐTTCO) - Sáng nay (18/4), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

 

Báo cáo trước Đại hội, ông Võ Tấn Hoàng Văn, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc SCB cho biết trong 5 năm vừa qua, SCB đã đạt một số kết quả đáng ghi nhận.

Đến nay, ngân hàng đã phục hồi được 77% so với những kiến nghị của đoàn thanh tra đưa ra hồi tháng 8/2015. Trong giai đoạn 5 năm vừa qua, SCB nhận được rất nhiều hỗ trợ của NHNN.

Tính đến 31/12/2016, giá trị tổng tài sản (hợp nhất) của SCB đạt 361 nghìn tỷ đồng. Tính trung bình giai đoạn 2012-2016, tổng tài sản của SCB tăng trưởng bình quân 20% mỗi năm và đến cuối năm 2016, SCB trở thành ngân hàng có tổng tài sản lớn thứ 5 trong hệ thống.

Trong giai đoạn sau hợp nhất 3 ngân hàng (Tín Nghĩa, Đệ Nhất, SCB ), SCB hợp nhất đã nỗ lực xử lý nợ xấu, thu hồi nợ và kiểm soát chất lượng tín dụng, tỷ lệ nợ xấu giảm từ 7,25% đầu năm 2012 xuống còn 0,68% vào cuối năm 2016.

Về khoản vay Ngân hàng Nhà nước, SCB đã tất toán toàn bộ dư nợ vay tái cấp vốn Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ trong giai đoạn khó khăn về thanh khoản sau khi hợp nhất.

Tính đến cuối 2016, số dư vay Ngân hàng Nhà nước còn 5.633 tỷ đồng so với đầu năm 2012 là 18.134 tỷ đồng, đây là khoản SCB tận dụng nguồn vốn giá rẻ để bổ sung thanh khoản và hỗ trợ nguồn vốn kinh doanh.

Về các giao dịch liên ngân hàng, tính đến cuối 2013, SCB đã hoàn trả toàn bộ các khoản vay hỗ trợ thanh khoản trên liên ngân hàng và hoàn tất phương án cơ cấu nợ thị trường 2 (liên ngân hàng).

Kết quả kinh doanh năm 2016, SCB đạt 136 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và chỉ đạt 74,3% kế hoạch năm.

Theo SCB, lợi nhuận của ngân hàng còn khiêm tốn chủ yếu là do chi phí tái cơ cấu còn tương đối cao và trích lập dự phòng. Trong giai đoạn 2012 – 2016, SCB đã trích lập 6.638 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng, trong đó trích lập trái phiếu VAMC là 3.369 tỷ đồng.

Kế hoạch năm 2017 lợi nhuận 171 tỷ đồng

Năm 2017, SCB sẽ tiếp tục chiến lược tái cơ cấu giai đoạn 2015 – 2019. Cụ thể, theo kế hoạch tái cơ cấu SCB giai đoạn 2015 – 2019 được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, SCB phải đạt mức vốn điều lệ 16.000 tỷ đồng và năm 2019 đạt 18.000 tỷ đồng.

Trong năm 2016, SCB đã có kế hoạch tăng vốn từ 14.295 tỷ đồng lên 16.000 tỷ đồng và đã được đại hội đồng cổ đông thông qua. Hiện SCB đang bổ sung hồ sơ và dự kiến trong năm 2017 tăng vốn điều lệ thêm 1.705 tỷ đồng và hoàn thành mức 16.000 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu khác trong năm 2017 như tổng tài sản dự kiến đạt 427.021 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2016.

Tổng dư nợ tín dụng dự kiến 251.234 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2016; Dự phòng rủi ro dự kiến 2.658 tỷ đồng, tăng gần 26% so với năm 2016; Huy động thị trường 1 dự kiến 356.242 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2016; Huy động thị trường 2 dự kiến 40.902 tỷ đồng, tăng gần 37% so với năm 2016; Lợi nhuận trước thuế dự kiến 171 tỷ đồng, tăng gần 26% so với năm 2016.

Trong năm 2017, SCB đặt mục tiêu thu hồi 1.500 tỷ đồng nợ quá hạn, nợ xấu.

Các tin khác