SHB dự kiến phát hành 20% cổ phiếu cho NĐTNN trong năm 2022

(ĐTTCO) - Ngày 20-4-2022 tại Hà Nội, NHTMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã tổ chức đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên lần thứ 30.

Năm 2022, SHB dự kiến vốn điều lệ tăng trưởng 37% so với năm 2021.
Năm 2022, SHB dự kiến vốn điều lệ tăng trưởng 37% so với năm 2021.

Tại ĐHCĐ, SHB đã trình kế hoạch kinh doanh năm 2022. Năm nay, NH đặt mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng trên 12%, vốn điều lệ tăng trưởng 37%  so với năm 2021. 

Năm nay, SHB lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế dự kiến tối thiểu 11.686 tỷ đồng, tăng 87%. Đồng thời, NH dự kiến chia cổ tức năm 2022 từ 18%. 

Hai chỉ tiêu vốn huy động và tổng dư nợ tín dụng, NH dự kiến tăng lần lượt 9,8% và 14,4%, đạt 504.539 tỷ và 421.715 tỷ đồng vào cuối. Nợ xấu kiểm soát dưới 1,3%.

SHB dự kiến chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu 15%. Đồng thời, NH cũng trình và được ĐHCĐ thông qua việc phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư chiến lược nước ngoài với tỷ lệ dự kiến tối đa 20% vốn tăng thêm và dự kiến chào bán cổ phiếu cho người lao động với tỷ lệ 1,69%, tương đương 45,12 triệu cổ phiếu mới.

Sau các giao dịch này, cùng với chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%, vốn điều lệ của NH sẽ tăng lên mức 36.459 tỷ đồng. 

Liên quan đến các câu hỏi của cổ đông về tính khả thi của kế hoạch kinh doanh 2022, việc bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT SHB cho biết, có nhiều nhà đầu tư chiến lược nước ngoài đã và đang đàm phán với SHB. Tuy nhiên, SHB sẽ lựa chọn nhà đầu tư tốt nhất, có khả năng tài chính tốt, chuyên nghiệp trong quản trị điều hành.

Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Hiển cũng cho biết, cơ sở của kế hoạch kinh doanh 2022, trong đó có mục tiêu lợi nhuận, tăng vốn điều lệ… đều đã được tính toán trên cơ sở nền tảng hiện có và đảm bảo tính khả thi trong toàn bộ kế hoạch cũng như các chỉ tiêu kinh doanh trình ĐHCĐ.

Tính đến ngày 31-12-2021, tổng tài sản của SHB đạt 506.600 tỷ đồng, tăng 23% so với cuối năm 2020. Vốn tự có theo chuẩn Basel II của SHB đạt 53.114 tỷ đồng. Vốn điều lệ đạt 26.674 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch tăng vốn đã đề ra. Huy động vốn thị trường 1 đạt 379.000 tỷ đồng, tăng 12%; dư nợ cấp tín dụng đạt 369.000 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế năm 2021  đạt mức 6.260 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ, hoàn thành 102% kế hoạch ĐHCĐ đề ra. 

Các tin khác