SHB tăng vốn điều lệ lên 36.629 tỷ đồng

(ĐTTCO) - NHNN đã có quyết định về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động SHB. Theo đó, vốn điều lệ của SHB được ghi nhận ở mức hơn 36.629 tỷ đồng.

SHB tăng vốn điều lệ lên 36.629 tỷ đồng

Quyết định của NHNN được ban hành sau khi SHB hoàn tất phát hành hơn 43,5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Cụ thể, ĐHCĐ thường niên 2024 của SHB đã thông qua phương án trả cổ tức 2023 với tỷ lệ 16%, bao gồm 5% bằng tiền mặt và 11% bằng cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 40.658 tỷ đồng. SHB cũng dự kiến chi trả cổ tức 2024 tỷ lệ 18%, đồng thời đặt kế hoạch tổng tài sản vượt 701.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế tăng 22%, đạt 11.286 tỷ đồng.

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch tổng tài sản vượt 701.000 tỷ đồng; vốn điều lệ tăng 12% lên 40.658 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, tăng trưởng tín dụng 14% (điều chỉnh theo chấp thuận của NHNN). Mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 22% (11.286 tỷ đồng), dự kiến chi trả cổ tức 2024 tỷ lệ 18%.

Kết thúc quý I, SHB báo lãi trước thuế đạt 4.017 tỷ đồng, tăng 11%; lợi nhuận sau thuế tương ứng ở mức 3.209 tỷ đồng, tăng 11,4%.

Các tin khác