Tăng mức cho vay đối với khách hàng nhỏ

(ĐTTCO)-Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 03/2018 quy định về cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô (TCTCVM).
Tăng mức cho vay đối với khách hàng nhỏ
Thông tư quy định tăng dư nợ cho vay đối với khách hàng để đảm bảo các TCTCVM hoạt động đúng bản chất hướng đến sự trợ giúp tài chính cho cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ.
Cụ thể TCTCVM phải duy trì tỷ lệ tổng dư nợ các khoản cho vay đối với khách hàng tài chính vi mô trong tổng dư nợ cho vay tối thiểu 90% (quy định hiện nay tối thiểu 65%), tăng mức dư nợ cho vay đối với khách hàng vi mô từ 30 triệu đồng lên 50 triệu đồng.
Đồng thời, để hỗ trợ khách hàng tài chính vi mô nhưng đã thoát nghèo, TCTCVM được phép cho nhóm khách hàng này vay tối đa 100 triệu đồng. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15.4.

Các tin khác