TĐ, TCT nợ nước ngoài hơn 380.000 tỷ đồng

Trong hơn 380.000 tỷ đồng nợ nước ngoài của khối tập đoàn, tổng công ty nhà nước thì dẫn đầu là Tập đoàn Điện lực EVN với số nợ của công ty mẹ lên đến gần 162.000 tỷ đồng.

Trong hơn 380.000 tỷ đồng nợ nước ngoài của khối tập đoàn, tổng công ty nhà nước thì dẫn đầu là Tập đoàn Điện lực EVN với số nợ của công ty mẹ lên đến gần 162.000 tỷ đồng.

Trong một báo cáo mới đây của Chính phủ, cơ quan điều hành cho hay số nợ phải trả của các tập đoàn, tổng công ty khi kết thúc năm 2014 đã lên đến trên 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2013.

Trong số này, số vay của các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng là 550.000 tỷ đồng, tăng 1% so với thực hiện năm 2013.

Tập đoàn Điện lực EVN với số nợ của công ty mẹ lên đến gần 162.000 tỷ đồng.
Tập đoàn Điện lực EVN với số nợ của công ty mẹ lên đến gần 162.000 tỷ đồng.

Một số doanh nghiệp có số nợ vay ngân hàng lớn như Tập đoàn Dầu khí 174.000 tỷ, Điện lực 108.000 tỷ đồng, Tổng công ty Hàng hải trên 32.000 tỷ...

Báo cáo hợp nhất của các tập đoàn, tổng công ty cho biết riêng nợ nước ngoài của khối này vào khoảng 381.500 tỷ đồng. Trong đó vay lại vốn ODA của Chính phủ gần 118.000 tỷ, vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh là 124.000 tỷ. Riêng nợ nước ngoài của các công ty mẹ là 253.450 tỷ đồng, mà dẫn đầu là công ty mẹ EVN với gần 162.000 tỷ đồng; Tổng công ty Hàng hơn 27.000 tỷ đồng; Dầu khí khoảng 20.000 tỷ đồng.

Theo số liệu báo cáo của các bộ quản lý ngành, ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tính đến thời điểm kết thúc năm tài chính 2014, có 781 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Trong đó, 8 tập đoàn kinh tế, 85 tổng công ty (không bao gồm Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam do đang thực hiện tái cơ cấu theo Nghị quyết của Bộ Chính trị) và 26 Công ty TNHH MTV hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con...

Các tin khác