Thành Thành Công tổng kết hoạt động năm 2014

Năm 2014, nền kinh tế trong nước vẫn còn nhiều thách thức nhưng tình hình sản xuất, kinh doanh của TTC đã đạt được những kết quả khả quan. Doanh thu toàn Tập đoàn đạt 12.300 tỷ đồng, đạt 94% so với kế hoạch đặt ra, tổng tài sản đạt 26.500 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước (thuế, phí, lệ phí …) gần 500 tỷ đồng.
 

(ĐTTC) - Ngày 19-1-2015, Tập đoàn Thành Thành Công (TTC), đã tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015, tại khách sạn White Palace 194 Hoàng Văn Thụ, Phường Phú Nhuận, TPHCM.

Năm 2014, nền kinh tế trong nước vẫn còn nhiều thách thức nhưng tình hình sản xuất, kinh doanh của TTC đã đạt được những kết quả khả quan. Doanh thu toàn Tập đoàn đạt 12.300 tỷ đồng, đạt 94% so với kế hoạch đặt ra, tổng tài sản đạt 26.500 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước (thuế, phí, lệ phí …) gần 500 tỷ đồng.

Với ngành đường, trong năm 2014, TTC tiếp tục đầu tư, mở rộng vùng nguyên liệu bền vững, tiến đến giảm giá thành sản xuất, cạnh tranh với đường ngoại. Tổng diện tích vùng nguyên liệu mía của toàn Tập đoàn đạt 42.931 ha.

Phát triển mối quan hệ mật thiết với người nông dân theo quan điểm “nông dân có lời, nhà máy có lãi”, hoàn thiện các quy trình chuẩn về sản xuất để đảm bảo chất lượng sản phẩm, thực hiện các giải pháp trọng tâm là tăng cường công tác thị trường. TTC cho rằng các giải pháp củng cố, đón đầu trên của Tập đoàn sẽ sớm phát huy hiệu quả thiết thực.

Với các ngành còn lại, TTC tập trung đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường với các Công ty trong lĩnh vực du lịch, nông sản, bất động sản, năng lượng, khai thác khu công nghiệp...

TTC tiếp tục đảm bảo công ăn việc làm cho cán bộ nhân viên với mức thu nhập bình quân 7,2 triệu đồng/tháng cho 7.680 người lao động, cũng như duy trì hợp tác xuyên suốt với gần 12.000 hộ nông dân trồng mía.

Bước sang năm 2015, năm được dự báo là có nhiều triển vọng trong việc phục hồi nền kinh tế, cũng là tiền đề TTC tiếp tục hiện thực hóa chiến lược phát triển tập đoàn giai đoạn 2015 – 2020. Các mục tiêu TTC đề ra: tăng trưởng ổn định, đạt mức tăng trưởng bình quân trên 10% qua các năm và cung cấp cho thị trường những sản phẩm uy tín và chất lượng.

Các tin khác