Tháo gỡ vướng mắc KCN-KKT phía Nam

Ngày 6/11, tại thành phố Cần Thơ, các ban quản lý, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao các tỉnh, thành phía Nam đã tổ chức hội nghị giao ban lần thứ ba năm 2015.

Ngày 6/11, tại thành phố Cần Thơ, các ban quản lý, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao các tỉnh, thành phía Nam đã tổ chức hội nghị giao ban lần thứ ba năm 2015.

 

Hội nghị là dịp để 32 ban quản lý, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao các tỉnh, thành phía Nam trao đổi kinh nghiệm, kiến thức quản lý, cách thức hoạt động trong thời gian qua, đồng thời cùng thảo luận kiến nghị những vướng mắc cần tháo gỡ, cũng như những đề xuất để hoạt động của các ban quản lý, các khu được hiệu quả hơn.

Hội nghị đã nhìn nhận những mặt làm được của các ban, các khu thời gian qua là to lớn. Việc phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao các tỉnh, thành phía Nam là nguồn lực cho việc thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển, góp phần thu hút đầu tư trong và ngoài nước, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, góp phần bảo vệ môi trường, tạo việc làm cho người lao động, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội.

Tuy nhiên, những hạn chế yếu kém của các ban, các khu cần khắc phục thời gian gian tới là cần có sự kết nối với nhau để có sự liên kết, đầu tư hiệu qủa hơn. Đặc biệt, vẫn còn tình trạng nhiều khu công nghiệp không có nhà đầu tư hoặc quy hoạch khu công nghiệp nhưng lại không triển khai; tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các địa phương như giảm giá cho thuê lại đất dưới giá thành, có ưu đãi riêng của địa phương...

Theo ông Võ Thanh Hùng, Trưởng Ban quản lý khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, hội nghị này là dịp giúp các ban, các khu gắn kết với nhau trong hoạt động thêm chặt chẽ hơn. Qua hội nghị, các đại biểu cùng nhau thảo luận để kiến nghị một số cơ chế, chính sách lên bộ, ngành, Trung ương trình Chính phủ xem xét.

Cụ thể là bổ sung các quy định mới liên quan tới mô hình khu công nghiệp sinh thái, mô hình khu công nghiệp-đô thị-dịch vụ cũng như rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế cho phù hợp với các quy định mới của Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật kinh doanh bất động sản, Luật Xây dựng.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ước tính đến hết năm 2015, cả nước có 348 khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; trong đó, có 304 khu công nghiệp được thành lập trong tổng số 463 khu công nghiệp có trong quy hoạch, với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 85.000ha, diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê đạt hơn 56.000ha, chiếm hơn 60% tổng diện tích đất tự nhiên; 16 khu kinh tế ven biển, với tổng diện tích mặt đất và mặt nước hơn 800.000ha và 28 khu kinh tế cửa khẩu./.

Các tin khác