Thủ tướng thúc giục cổ phần hóa

Dù tình hình thị trường còn khó khăn, người đứng đầu Chính phủ khẳng định vẫn phải hoàn thành mục tiêu cổ phần hóa xong 432 doanh nghiệp vào năm 2015.

Dù tình hình thị trường còn khó khăn, người đứng đầu Chính phủ khẳng định vẫn phải hoàn thành mục tiêu cổ phần hóa xong 432 doanh nghiệp vào năm 2015.

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng tại Hội nghị giao ban tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước. Theo đó, người đứng đầu Chính phủ nhận định tiến độ thoái vốn tại các doanh nghiệp không cần nắm cổ phần chi phối chỉ đảm bảo về giá trị, còn số lượng vẫn chưa đạt yêu cầu.

"Số tiền thu được từ thoái vốn Nhà nước gấp 3 lần so với cả năm 2013 và đều trên mênh giá, nhưng vẫn còn chậm", văn bản nêu rõ. Nguyên nhân được chỉ ra là kinh tế còn khó khăn, thị trường chứng khoán chưa hồi phục mạnh, một số cơ chế chính sách quan trọng chưa được ban hành kịp thời, nhiều nơi chưa quyết liệt, có biện pháp khả thi để xử lý các khó khăn, vướng mắc...

Từ đầu năm, các bộ, ngành cũng chỉ sắp xếp được 76 doanh nghiệp Nhà nước, trong đó cổ phần hóa được 55 đơn vị, cách xa mục tiêu mà Chính phủ đã đề ra cho đến năm 2015. Tuy vậy, Thủ tướng nhấn mạnh vẫn phải "khẩn trương và kiên quyết hoàn thành" nhiệm vụ cổ phần hóa 432 doanh nghiệp vào cuối năm tới.

Theo đó, các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước phải chỉ đạo các doanh nghiệp nhanh chóng xác định giá trị vốn và phê duyệt phương án cổ phần hóa, chậm nhất vào quý IV/2014.

Những doanh nghiệp có điều kiện thì thực hiện cổ phần hóa (IPO) theo quy định hiện hành. Các doanh nghiệp còn lại chuyển thành công ty cổ phần với các cổ đông là Nhà nước, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, tổ chức công đoàn, người lao động, cổ đông chiến lược... nhằm thay đổi hình thức pháp lý doanh nghiệp, đa dạng hóa sở hữu, góp phần dân chủ hóa kinh doanh, tạo hàng hóa sẵn sàng cho thị trường.

Thời gian niêm yết trên thị trường chứng khoán cũng phải quy định chặt chẽ trong quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa của từng doanh nghiệp để tăng tính thanh khoản khi thực hiện IPO. Việc thoái vốn tiến hành chặt chẽ, có kế hoạch, theo lộ trình, bảo đảm nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, hiệu quả.

Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương báo cáo phương án xử lý các khoản đầu tư ngoài ngành vào lĩnh vực tài chính, ngân hàng của các tập đoàn, tổng công ty.

Các tin khác