Thước đo tín nhiệm

Sau khi thảo luận, Quốc hội sẽ chính thức tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh cao cấp trong bộ máy nhà nước. Kết quả lấy phiếu sẽ được công bố vào sáng mai 11-6.

Theo nghị trình, hôm nay 10-6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sẽ báo cáo trước Quốc hội một số vấn đề về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 35 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Sau khi thảo luận, Quốc hội sẽ chính thức tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh cao cấp trong bộ máy nhà nước. Kết quả lấy phiếu sẽ được công bố vào sáng mai 11-6.

Tại kỳ họp lần này của Quốc hội, việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh cao cấp có lẽ là nội dung được người dân và cử tri quan tâm và trông đợi nhiều nhất. Lần đầu tiên kết quả thực hiện nhiệm vụ của những vị lãnh đạo được đánh giá bằng thước đo tín nhiệm từ các đại biểu của dân.

Tại phiên khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã nhấn mạnh đây là đổi mới quan trọng trong đời sống chính trị đất nước nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, các quy định của pháp luật, đề cao quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc thực hiện quyền giám sát của Quốc hội đối với những cán bộ chủ chốt của Đảng và Nhà nước. Với tính chất đặc biệt quan trọng đó, cử tri cả nước đang đặt niềm tin, kỳ vọng lớn lao vào sự sáng suốt của đại biểu Quốc hội với tinh thần trách nhiệm cao trước nhân dân, vì sự phát triển của đất nước.

Mục đích của việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ. Vì vậy, yêu cầu lớn đặt ra trong lần lấy phiếu này là mỗi đại biểu phải thể hiện tính khách quan, trách nhiệm đối với lá phiếu của mình.

Yêu cầu là như vậy, nhưng thực tế để đạt được sự công tâm và khách quan khi bỏ phiếu là một thách thức không nhỏ. Nhiều ý kiến cho rằng khó khăn lớn nhất mà đại biểu Quốc hội phải vượt qua là những mâu thuẫn hoặc xung đột về lợi ích, vì bản thân họ cũng nằm trong bộ máy được điều hành bởi những nhân sự đó, thậm chí cũng nằm trong diện được lấy phiếu.

Không thể tránh khỏi sự cân nhắc “tôi bỏ phiếu cho anh thế nào, anh bỏ phiếu cho tôi ra sao”, bên cạnh đó là sự nể nang, dĩ hòa vi quý. Một tình huống khác đặt ra: một nhân sự được lấy phiếu giữ quá nhiều cương vị, vừa là lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng, Ủy viên Trung ương, đại biểu Quốc hội... thì đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của người đó ở góc độ nào?

Một thách thức khác là nguồn thông tin. Không phải đại biểu Quốc hội nào cũng có đủ thông tin sâu và toàn diện đến mức có thể đánh giá nhân sự đó ở mức tín nhiệm cao, hay vừa phải, thậm chí không tín nhiệm. Nói như thế để thấy rằng các đại biểu Quốc hội cần nỗ lực rất nhiều với tinh thần trách nhiệm cao nhất mới mang lại hiệu quả thực sự cho đợt sinh hoạt chính trị quan trọng này.

Bỏ phiếu chính xác, khách quan cho người được lấy phiếu cũng là cách đại biểu Quốc hội đo tín nhiệm cho chính mình, bởi lần lấy phiếu tín nhiệm này có thể được xem là cuộc bỏ phiếu kép. Quốc hội trực tiếp đánh giá từng chức danh lãnh đạo, cử tri và nhân dân có quyền đánh giá đại biểu. Kết quả lấy phiếu sẽ giúp cử tri nhìn nhận bản lĩnh và trách nhiệm đại biểu một cách rõ nét hơn.

Về việc công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định toàn bộ quy trình sẽ được công khai với việc báo chí tham gia ngay từ khâu các đại biểu bỏ phiếu, công bố kết quả phiếu theo từng chức danh. Sau khi có kết quả sẽ công bố theo 3 mức độ tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

Cuối năm ngoái, khi tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu, để việc bỏ phiếu tín nhiệm mang tính thực chất, là công cụ hữu hiệu để đánh giá năng lực, phẩm chất, đạo đức cán bộ, trước hết kết quả bỏ phiếu phải công khai cho dân biết. Càng công khai càng lấy được lòng tin của dân, càng được nhân dân chia sẻ, đẩy mạnh xây dựng Nhà nước của dân, vì dân một cách thực tế.

Các tin khác