TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2025 phát triển 150 hợp tác xã

(ĐTTCO)- UBND TPHCM vừa ban hành quyết định kế hoạch phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2021 - 2025. 

TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2025 phát triển 150 hợp tác xã

Theo đó, TPHCM đặt mục tiêu trong giai đoạn 2021 - 2025, phát triển 150 hợp tác xã (HTX), 2 Liên hiệp hợp HTX; tốc độ tăng trưởng bình quân của khu vực kinh tế tập thể đạt 7%/năm; tỷ trọng đóng góp vào GRDP TP là 0,5%; thu hút thêm 15.000 lao động làm việc trong khu vực kinh tế HTX; tỷ lệ cán bộ quản lý HTX đã qua đào tạo có trình độ đại học, cao đẳng đạt trên 60%, còn lại đạt trình độ trung, sơ cấp. Xây dựng và phát triển mô hình HTX kiểu mới trong lĩnh vực nông nghiệp, thương mại và dịch vụ.

Để thực hiện mục tiêu trên, TPHCM đề ra một số giải pháp thực hiện. Đó là tuyên truyền, nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, HTX. Đồng thời, hoàn thiện khung khổ pháp lý, cơ chế chính sách.

Trong đó, tiếp tục thực hiện đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những nội dung chưa phù hợp với thực tiễn gây khó khăn trong việc áp dụng đối với các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản hướng dẫn liên quan theo lĩnh vực, ngành.

Đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp cho các Liên hiệp HTX, HTX có quy mô lớn, doanh thu lớn, sử dụng nhiều lao động… nhằm phát huy tối đa mọi tiềm lực và năng lực của HTX, tạo điều kiện cho HTX phát triển ổn định và bền vững.

Bên cạnh đó triển khai chính sách hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm cho các đối tượng là các HTX, liên hiệp HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021 - 2025.

Nghiên cứu, đề xuất các chính sách cụ thể về hỗ trợ ưu đãi giao đất, cho thuê đất đối với các HTX theo quy định Luật Hợp tác xã năm 2012 và Luật Đất đai.

Các tin, bài viết khác

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Ảnh minh họa: Reatimes.vn

Định hướng chính sách tài khóa nghịch chu kỳ

(ĐTTCO) - Những nỗ lực mở rộng tài khóa và tiền tệ của Chính phủ gần đây chưa thể đảm bảo sự hồi phục chắc chắn của nền kinh tế. Vì vậy, thay vì lạm dụng các công cụ tiền tệ, nên theo đuổi định hướng chính sách tài khóa nghịch chu kỳ.