TPHCM kiến nghị Bộ KH-ĐT bố trí vốn ODA đủ và kịp thời cho các dự án

(ĐTTCO)-Chiều 6-11, Văn phòng UBND TPHCM cho biết, UBND TPHCM đã báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình chuẩn bị, thực hiện các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ tại thành phố.
Metro Bến Thành - Suối Tiên đoạn đi trên cao. Ảnh: THÁI HÒA
Metro Bến Thành - Suối Tiên đoạn đi trên cao. Ảnh: THÁI HÒA

 Theo kế hoạch đã giao năm 2017, vốn ODA hơn 4.303 tỷ đồng, vốn đối ứng hơn 493 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện nay một số dự án trọng điểm của thành phố phải thực hiện điều chỉnh tổng mức đầu tư, do đó các dự án này mặc dù đã ký kết hiệp định vay nhưng chưa thể giải ngân theo yêu cầu của nhà tài trợ.

Vì vậy, TPHCM đề nghị các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ thành phố hoàn chỉnh thủ tục pháp lý để đẩy nhanh tiến độ giải ngân dự án (dự án xây dựng đường sắt đô thị số 1, tuyến Bến Thành - Suối Tiên, dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2, tuyến Bến Thành - Tham Lương...). UBND TP kiến nghị các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi.

Cụ thể, trong năm 2017, lũy kế giải ngân 10 tháng các dự án trọng điểm của TP là dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị số 1, tuyến Bến Thành - Suối Tiên được giao 2.119 tỷ đồng, lũy kế giải ngân là 2.112 tỷ đồng, đạt 99,7% kế hoạch vốn được giao (khối lượng hoàn thành từ đầu năm 2017 đến nay là 2.357 tỷ đồng nhưng vốn không còn đủ để giải ngân); dự án cải thiện môi trường nước TP lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - kênh Đôi - Tẻ (giai đoạn 2) được giao 1.200 tỷ đồng, lũy kế giải ngân là 869 tỷ đồng, đạt 72% kế hoạch vốn được giao; dự án vệ sinh môi trường thành phố giai đoạn 2 được giao 530 tỷ đồng, lũy kế giải ngân được 480 tỷ đồng, đạt 83% kế hoạch vốn được giao.

Đến nay, số vốn đã giao cho các dự án trên vẫn chưa đáp ứng nhu cầu giải ngân thực tế của các dự án, do đó, UBND TP tiếp tục kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ bố trí vốn ODA đủ và kịp thời cho các dự án. Bộ Tài chính hỗ trợ các chủ đầu tư trong việc hoàn thành các thủ tục cần thiết để giải ngân vốn cho các dự án.

Hỗ trợ UBND TP hoàn chỉnh các thủ tục điều chỉnh các dự án trọng điểm, hoàn thành công tác chuẩn bị dự án các dự án hỗ trợ kỹ thuật. Hướng dẫn UBND TP hoàn chỉnh quy trình tiếp nhận các dự án sử dụng nguồn viện trợ không hoàn lại theo Nghị định số 48/2017/NĐ-CP ngày 24-4-2017 của Chính phủ về quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố.

Các tin khác