TPHCM những ngày giãn cách theo Chỉ thị 16

(ĐTTCO) - Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, để phòng chống và ngăn chặn dịch bệnh lây lan, UBND TPHCM đã quyết định kể từ 0 giờ ngày 9-7, áp dụng Chỉ thị 16 trên toàn thành phố, trong vòng 15 ngày.
TPHCM những ngày giãn cách theo Chỉ thị 16 ảnh 1
TPHCM những ngày giãn cách theo Chỉ thị 16 ảnh 2
TPHCM những ngày giãn cách theo Chỉ thị 16 ảnh 3
TPHCM những ngày giãn cách theo Chỉ thị 16 ảnh 4
TPHCM những ngày giãn cách theo Chỉ thị 16 ảnh 5
TPHCM những ngày giãn cách theo Chỉ thị 16 ảnh 6
TPHCM những ngày giãn cách theo Chỉ thị 16 ảnh 7
TPHCM những ngày giãn cách theo Chỉ thị 16 ảnh 8
TPHCM những ngày giãn cách theo Chỉ thị 16 ảnh 9
TPHCM những ngày giãn cách theo Chỉ thị 16 ảnh 10
TPHCM những ngày giãn cách theo Chỉ thị 16 ảnh 11
TPHCM những ngày giãn cách theo Chỉ thị 16 ảnh 12
TPHCM những ngày giãn cách theo Chỉ thị 16 ảnh 13
TPHCM những ngày giãn cách theo Chỉ thị 16 ảnh 14
TPHCM những ngày giãn cách theo Chỉ thị 16 ảnh 15
TPHCM những ngày giãn cách theo Chỉ thị 16 ảnh 16
TPHCM những ngày giãn cách theo Chỉ thị 16 ảnh 17
TPHCM những ngày giãn cách theo Chỉ thị 16 ảnh 18
TPHCM những ngày giãn cách theo Chỉ thị 16 ảnh 19

Các tin khác