TPHCM phát hành 3.000 tỉ đồng trái phiếu chính quyền

Và vay lại khoản tạm ứng vốn nhàn rỗi Kho bạc Nhà nước 2.000 tỉ đồng cho nguồn chi đầu tư phát triển thuộc ngân sách thành phố.

Và vay lại khoản tạm ứng vốn nhàn rỗi Kho bạc Nhà nước 2.000 tỉ đồng cho nguồn chi đầu tư phát triển thuộc ngân sách thành phố.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã chỉ đạo phát hành 3.000 tỉ đồng trái phiếu chính quyền địa phương năm 2014 và vay lại khoản tạm ứng vốn nhàn rỗi Kho bạc Nhà nước 2.000 tỉ đồng cho nguồn chi đầu tư phát triển thuộc ngân sách thành phố.

Việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương sẽ thực hiện trong quý II và III năm nay. Việc vay lại vốn nhàn rỗi Kho bạc Nhà nước thực hiện song song với hoàn trả khoản tạm ứng 2.350 tỉ đồng cho Kho bạc Nhà nước theo thông báo năm 2013 của Bộ Tài chính.

Về dự án BOT cầu Phú Mỹ, UBND TP.HCM giao Tổ công tác liên ngành giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án, khẩn trương làm việc với Công ty BOT cầu Phú Mỹ; yêu cầu công ty chủ động nguồn vốn thanh toán khoản nợ cho Ngân hàng SG theo đúng lịch trả nợ, xây dựng các giải pháp khả thi để đảm bảo trả nợ vay cho ngân sách thành phố cũng như Ngân hàng SG.

Trường hợp Công ty BOT Cầu Phú Mỹ không có khả năng thanh toán các khoản nợ trên, giao Tổ công tác nghiên cứu, đề xuất lựa chọn đơn vị có năng lực tài chính tiếp nhận dự án theo đúng quy định.

Về dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, UBND TP chấp thuận chủ trương cho Ban quản lý Đầu tư - xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm được tiếp tục vay 4.000 tỉ đồng từ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam để cơ cấu lại các khoản nợ và chi bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng, đồng thời gia hạn thời gian hoàn trả khoản nợ đến hạn của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam số tiền 2.108 tỉ đồng đến tháng 7/2014.

Trường hợp hoàn trả nợ vay 2.941 tỉ đồng cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, ngân hàng đã đồng ý cho vay lại, chấp thuận cho Ban quản lý Đầu tư - xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm được tiếp tục vay vốn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam; việc giải ngân thực hiện theo tiến độ chi bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Các tin khác