TPHCM: Sẽ kiểm tra đột xuất trách nhiệm người đứng đầu cải cách hành chính

(D(TTCO) - UBND TPHCM yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nhất là tăng cường kiểm tra đột xuất trách nhiệm người đứng đầu.
Công chức phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân giải quyết thủ tục hành chính cho người dân
Công chức phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

UBND TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo về cải thiện chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

UBND TPHCM chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, TP Thủ Đức tăng cường trách nhiệm công vụ, trách nhiệm của người đứng đầu, từng cán bộ, công chức, viên chức gắn với nhiệm vụ được phân công.

Đồng thời, thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính; rà soát quy trình nội bộ, giảm bớt khâu trung gian, chuyên nghiệp hóa; tập trung xử lý hồ sơ và công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TPHCM.

UBND TPHCM yêu cầu trong phối hợp giữa các sở, ban, ngành và UBND các địa phương phải được cải tiến, theo hướng xác định cụ thể đối tượng lấy ý kiến, nội dung lấy ý kiến, nội dung trả lời, thời gian trả lời, mẫu hóa văn bản trả lời trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và chữ ký số.

Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Trong đó, trọng tâm là công tác tuyển dụng, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, tình hình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Ngoài ra, tăng cường kiểm tra đột xuất trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác và kết quả thực hiện các chỉ tiêu cải cách hành chính.

Người dân, doanh nghiệp làm thủ tục hành chính tại Sở LĐTB-XH TPHCM

UBND TPHCM giao Sở TT-TT tập trung nguồn nhân lực để nhanh chóng hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TPHCM; phối hợp Văn phòng UBND TPHCM kịp thời hướng dẫn giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình các cơ quan, đơn vị xử lý hồ sơ trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố và thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

Sở Nội vụ được giao nghiên cứu, tham mưu các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác triển khai khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, hướng dẫn, triển khai cuộc điều tra xã hội học đối với các lãnh đạo quản lý đến các cơ quan, đơn vị về cách thức và tiến độ thực hiện theo yêu cầu của Bộ Nội vụ; phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện dự báo Chỉ số PAR Index TPHCM năm 2023.

Bên cạnh đó, chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

UBND TPHCM đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp với UBND các cấp và các đơn vị có liên quan thiết lập và đa dạng các kênh đánh giá, thu thập, định lượng kết quả của người dân về các vấn đề môi trường, về mức độ an ninh, trật tự theo từng địa bàn, quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

Cùng với đó, tổ chức triển khai tuyên truyền sâu rộng đến người dân về các chỉ số nội dung thành phần của chỉ số PAPI thông qua nhiều hình thức, các hội nghị, các kênh tuyên truyền, thông tin.

Các tin khác