TPHCM tăng cường xúc tiến thương mại và đầu tư

Theo báo cáo của UBND TPHCM, tình hình kinh tế - xã hội TP trong tháng 5 vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khá, song tình hình sản xuất - kinh doanh vẫn đang gặp khó khăn. Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng 2,7% so với tháng trước và tăng 24,9% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 4,2% so tháng trước và tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp tháng 5 ước đạt 146,5 tỷ đồng, tính chung 5 tháng đạt 995,3 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo của UBND TPHCM, tình hình kinh tế - xã hội TP trong tháng 5 vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khá, song tình hình sản xuất - kinh doanh vẫn đang gặp khó khăn. Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng 2,7% so với tháng trước và tăng 24,9% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 4,2% so tháng trước và tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp tháng 5 ước đạt 146,5 tỷ đồng, tính chung 5 tháng đạt 995,3 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá của TP vẫn còn ở mức tăng cao so với các tỉnh - thành khác trong cả nước. CPI của TP tháng 5 tăng 2,38% so tháng trước và tăng 16,15% so với cùng kỳ. Việc tăng giá điện, gas, xăng dầu đã tạo mức tăng khá cao so với đầu năm đối với các mặt hàng: giao thông tăng 19,93%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 15,37% (riêng hàng thực phẩm tăng 17,59%), nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 12,53%. 

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6-2011, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân đã chỉ đạo UBND các quận - huyện, các sở - ban - ngành, các doanh nghiệp trực thuộc TP tập trung ổn định bộ máy tổ chức, nhân sự UBND TP, quận - huyện, phường - xã – thị trấn nhiệm kỳ 2011-2016 nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan chính quyền TP; tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và cả năm 2011; kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, mở rộng thị trường xuất khẩu; tổ chức tốt thị trường nội địa để khuyến khích sản xuất và tiêu dùng hàng trong nước; tích cực triển khai các chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn TP năm 2011 và Tết Nhâm Thìn 2012.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách, các dự án trọng điểm; tập trung giải ngân nhanh các công trình, dự án đầu tư từ các nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn viện trợ phát triển (ODA), vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và các nguồn vốn dân doanh. Đặc biệt chú trọng giải ngân đối với các công trình, dự án hạ tầng giao thông, tiêu thoát nước; tu bổ, nâng cấp, xây dựng hệ thống đê bao, bờ bao đảm bảo hoàn thành trước mùa mưa, lũ nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Các tin khác