TPHCM xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung

(ĐTTCO)- Sáng ngày 30-11, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến chủ trì cuộc họp với các sở ngành của TP để nghe Sở TTTT báo cáo kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và hệ sinh thái dữ liệu mở của TP. 
TPHCM xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung
Theo đó, TP sẽ xây dựng và hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quan trong để dùng chung liên quan đến các lĩnh vực như dân cư, đất đai, doanh nghiệp và văn bản điều hành. Cơ sở dữ liệu dân cư là nền tảng để phát triển các ứng dụng quan trọng liên quan đến người dân. Tài khoản để người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến của TP; kết nối với các cơ sở dữ liệu như hộ tịch, y tế- giáo dục… Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp  là nền tảng để phát triển các ứng dụng quan trọng liên quan đến tình hình kinh tế của TP như quản lý ngành, lao động- việc làm…
Thời gian qua, do chưa có dữ liệu dùng chung, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, quy hoạch… các sở ngành, quận- huyện rất khó khăn khi sử dụng số liệu của nhau, sở này phải đi hỏi sở kia khi cần, đôi khi thiếu sự thống nhất…
Việc xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung cũng nằm trong quá trình xây dựng TP thông minh đang được TPHCM triển khai thí điểm.

Các tin khác