Tradincorp đạt doanh thu 230 tỷ đồng trong 2015

(ĐTTCO)-  Ngày 21-4, CTCP Kinh doanh Điện lực TPHCM (Tradincorp) đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2015. Kết quả kinh doanh năm 2015 tổng doanh thu của Tradincorp đạt gần 230 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 25,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 20,1 tỷ đồng.

(ĐTTCO)-  Ngày 21-4, CTCP Kinh doanh Điện lực TPHCM (Tradincorp) đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2015. Kết quả kinh doanh năm 2015 tổng doanh thu của Tradincorp đạt gần 230 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 25,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 20,1 tỷ đồng.

 

Năm 2016 đại hội đề ra kế hoạch doanh thu hơn 250 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 20,4 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức đạt tối thiểu 8,4%, lương bình quân người lao động 12 triệu đồng/tháng/người.

Hiện nay Tradincorp hoạt động chủ yếu trong cá lĩnh vực tư vấn, giám sát, thi công các công trình điện, ngầm hóa lưới điện, ngầm hóa các công trình đô thị… mở rộng sang một số lĩnh vực mới như nghiên cứu triển khai các dịch vụ tư vấn cho các lĩnh vực mới như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, kiểm toán năng lượng, tiết kiệm năng lượng…

Các tin khác