Trên đại công trường điện gió ở huyện miền núi Quảng Trị

(ĐTTCO) - Một vùng núi đồi rộng lớn ở huyện miền núi Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) giờ như một đại công trường với hàng chục dự án điện gió đang gấp rút thi công.
Trên đại công trường điện gió ở huyện miền núi Quảng Trị ảnh 1
Trên đại công trường điện gió ở huyện miền núi Quảng Trị ảnh 2
Trên đại công trường điện gió ở huyện miền núi Quảng Trị ảnh 3
Trên đại công trường điện gió ở huyện miền núi Quảng Trị ảnh 4
Trên đại công trường điện gió ở huyện miền núi Quảng Trị ảnh 5
Trên đại công trường điện gió ở huyện miền núi Quảng Trị ảnh 6
Trên đại công trường điện gió ở huyện miền núi Quảng Trị ảnh 7
Trên đại công trường điện gió ở huyện miền núi Quảng Trị ảnh 8
 
Trên đại công trường điện gió ở huyện miền núi Quảng Trị ảnh 9
Trên đại công trường điện gió ở huyện miền núi Quảng Trị ảnh 10
Trên đại công trường điện gió ở huyện miền núi Quảng Trị ảnh 11
Trên đại công trường điện gió ở huyện miền núi Quảng Trị ảnh 12
Trên đại công trường điện gió ở huyện miền núi Quảng Trị ảnh 13
Trên đại công trường điện gió ở huyện miền núi Quảng Trị ảnh 14
Trên đại công trường điện gió ở huyện miền núi Quảng Trị ảnh 15
Trên đại công trường điện gió ở huyện miền núi Quảng Trị ảnh 16
Trên đại công trường điện gió ở huyện miền núi Quảng Trị ảnh 17
Trên đại công trường điện gió ở huyện miền núi Quảng Trị ảnh 18
Trên đại công trường điện gió ở huyện miền núi Quảng Trị ảnh 19
Trên đại công trường điện gió ở huyện miền núi Quảng Trị ảnh 20
Trên đại công trường điện gió ở huyện miền núi Quảng Trị ảnh 21
Trên đại công trường điện gió ở huyện miền núi Quảng Trị ảnh 22
Trên đại công trường điện gió ở huyện miền núi Quảng Trị ảnh 23
Trên đại công trường điện gió ở huyện miền núi Quảng Trị ảnh 24
Trên đại công trường điện gió ở huyện miền núi Quảng Trị ảnh 25

Các tin, bài viết khác