Túi xách, ví tham gia “CLB” xuất khẩu 1 tỷ USD

Trong 22 thành viên “câu lạc bộ” những mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỷ USD trở lên trong năm 2012 có mặt hàng túi xách, ví, valy, mũ và ô dù...

Trong 22 thành viên “câu lạc bộ” những mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỷ USD trở lên trong năm 2012 có mặt hàng túi xách, ví, valy, mũ và ô dù...

Đây là mặt hàng có kim ngạch lớn thứ 18 trong tổng số 22 thành viên của “Câu lạc bộ” các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu đạt từ 1 tỷ USD trở lên.

Trong 2 tháng đầu năm 2013, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này ước đạt 282 triệu USD, tăng tới 43,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là tín hiệu khả quan để cả năm 2013 kim ngạch xuất khẩu túi xách, ví, vali, mũ, ô dù sẽ đạt kỷ lục mới và có thể vượt lên tham gia “câu lạc bộ” các mặt hàng có kim ngạch đạt 2 tỷ USD trở lên. Nếu đạt được kết quả này thì năm 2013, kim ngạch xuất khẩu sẽ là năm thứ 3 đạt 1 tỷ trở lên.

Đây là kết quả tích cực, ít ai nghĩ tới, bởi nói đến mặt hàng xuất khẩu chủ lực thì thường đề cập đến dệt may, dầu thô, giày dép, thuỷ sản... Còn đối với túi xách, ví, vali, mũ và ô dù, thì không ít người cho rằng mấy thứ này có tính lặt vặt, thuần tuý thủ công, làng nghề, ra quốc tế mấy ai ưa dùng...

Tuy nhiên, không như một số mặt hàng khác phải tốn kém nhiều nguyên vật liệu nhập khẩu (gây ra nhập siêu), có thực thu ngoại tệ chỉ chiếm một phần trong tổng giá trị xuất khẩu (gia công)...; mặt hàng này có nguồn nguyên vật liệu ở trong nước, lại giải quyết được nhiều lao động, rút được lao động nông nghiệp sang làm công nghiệp, dịch vụ như theo hướng “ly nông bất ly hương”...

Về thị trường, trong năm 2012 đã có trên 28 nước và vùng lãnh thổ nhập khẩu hàng triệu USD túi xách, ví, vali, mũ, ô dù của Việt Nam, trong đó có 17 thị trường đặt hàng trên 10 triệu USD.

Đáng lưu ý, có tới 14 thị trường có kim ngạch từ 20 triệu USD trở lên là những nước công nghiệp phát triển như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức... Những thị trường này nhập tới 1.363 triệu USD, chiếm 89,7% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng túi xách, ví, vali, mũ và ô dù của Việt Nam. 

Các tin khác