Ưu đãi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 7% với dự án đầu tư đặc biệt

(ĐTTCO)-Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 29/2021, trong đó có quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với dự án đầu tư đặc biệt; áp dụng thuế suất ưu đãi 7% trong thời gian 33 năm đối với thu nhập của một số dự án đầu tư.
Ưu đãi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 7% với dự án đầu tư đặc biệt

Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 29/2021, trong đó, có quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với dự án đầu tư đặc biệt. 

Theo đó, áp dụng thuế suất ưu đãi 9% trong thời gian 30 năm áp dụng đối với thu nhập của tổ chức kinh tế từ thực hiện dự án đầu tư thuộc các ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 10.000 tỷ đồng trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đồng thời, Thủ tướng quyết định áp dụng thuế suất ưu đãi 7% trong thời gian 33 năm áp dụng đối với thu nhập của một số dự án đầu tư.

Dự án đầu tư thành lập mới các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển có tổng vốn đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Dự án đầu tư đáp ứng 1 trong 4 tiêu chí: là dự án công nghệ cao mức 1; có doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi mức 1; giá trị gia tăng chiếm từ trên 30% đến 40% trong giá thành toàn bộ của sản phẩm đầu ra cuối cùng do tổ chức kinh tế cung cấp; đáp ứng tiêu chí chuyển giao công nghệ mức 1.

Các tin khác