Việt Nam đầu tư mạnh ra nước ngoài trong tháng đầu tiên của năm 2022

(ĐTTCO)-Trong tháng 1/2022, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt trên 36,9 triệu USD, tăng 11,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Việt Nam đầu tư mạnh ra nước ngoài trong tháng đầu tiên của năm 2022

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong tháng 1/2022 có 15 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 44,2 triệu USD, gấp 13,97 lần so với cùng kỳ năm trước. Có 2 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh giảm 7,2 triệu USD.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) đạt 36,9 triệu USD, gấp 11,7 lần so với cùng kỳ năm trước.

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 9 ngành. Trong đó, khai khoáng dẫn đầu với một dự án đầu tư mới (35,54 triệu đô la), chiếm gần 90,8% tổng vốn đầu tư. Ngành hoạt động tài chính, ngân hàng đứng thứ hai với một dự án điều chỉnh tăng vốn (9,19 triệu USD), chiếm 24,9%; tiếp theo là các ngành bán buôn bán lẻ, vận tải kho bãi,…

Lào là nước dẫn đầu trong các quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư từ Việt Nam trong tháng 1/2022 với 2 dự án đầu tư mới và một dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 48,23 triệu USD. Đứng thứ hai là Mỹ với tổng vốn đầu tư trên 7,8 triệu USD. Tiếp theo lần lượt là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Lũy kế đến ngày 20/1/2022, Việt Nam đã có 1.463 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư Việt Nam trên 20,9 tỷ USD. Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tập trung nhiều nhất vào các ngành khai khoáng (32,4%); nông, lâm nghiệp, thủy sản (16%). Các quốc gia có dự án đầu tư từ Việt Nam nhiều nhất lần lượt là Lào (chiếm khoảng 25%), Campuchia (13,6%), Venezuela (8,7%)…

Các tin khác