Việt Nam xuất siêu hơn 4,2 tỷ USD sau 2 tháng

(ĐTTCO ) - Cán cân thương mại hàng hoá sơ bộ tháng 2 ước tính xuất siêu 1,1 tỷ USD. Tính chung 2 tháng đầu năm, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 4,72 tỷ USD. 

Việt Nam xuất siêu hơn 4,2 tỷ USD sau 2 tháng

Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 2 ước đạt 24,82 tỷ USD, giảm 28,1% so với tháng trước. Tính chung 2 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 59,34 tỷ USD, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 2 tháng đầu năm 2024 có 4 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 52,5% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Về nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 2 ước đạt 23,72 tỷ USD, giảm 23,2% so với tháng trước. Tính chung 2 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 54,62 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 2 tháng đầu năm 2024 có 2 mặt hàng nhập khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 41,3% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 2 tháng đầu năm 2024, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 17,4 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 20,9 tỷ USD. Trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất siêu sang Hoa Kỳ ước đạt 15,2 tỷ USD tăng 36,6% so với cùng kỳ năm trước.

Cán cân thương mại hàng hóa sơ bộ tháng 2 ước tính xuất siêu 1,1 tỷ USD. Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 4,72 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 3,5 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 3,53 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 8,25 tỷ USD.

Các tin khác