VietinBank tổ chức ĐHCĐ bất thường bầu nhân sự cấp cao

(ĐTTCO) – Theo kế hoạch, VietinBank sẽ lấy ý kiến cổ đông về việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng trên hệ thống giao dịch chứng khoán và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

VietinBank dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào đầu tháng 11 tới.
VietinBank dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào đầu tháng 11 tới.

Ngày 14-9, Hội đồng quản trị (HĐQT) VietinBank đã ban hành nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021. Thời gian dự kiến tổ chức là ngày 3-11-2021. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 là ngày 4-10.

Theo VietinBank, tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 và các quy định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến công tác phòng chống dịch, ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của nhà băng sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. 

Dự kiến tại ĐHĐCĐ bất thường sắp tới, VietinBank sẽ thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng trên hệ thống giao dịch chứng khoán. Đồng thời, NH sẽ bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024, cùng các nội dung khác theo quy định của pháp luật và điều lệ VietinBank (nếu có).

Theo kế hoạch, trong năm 2021, VietinBank dự kiến huy động 10.000 tỷ đồng trái phiếu từ công chúng thông qua 2 đợt phát hành. 

Đợt 1, từ quý II đến quý III-2021, ngân hàng dự kiến phát hành 40 triệu trái phiếu kỳ hạn 8 năm, đáo hạn năm 2029, và 40 triệu trái phiếu kỳ hạn 10 năm, đáo hạn năm 2031.

Tổng giá trị trái phiếu phát hành là 8.000 tỷ đồng.

Đợt 2, từ quý III đến quý IV-2021, NH dự kiến phát hành 10 triệu trái phiếu đáo hạn năm 2129 và 10 triệu trái phiếu đáo hạn năm 2131. Tổng mức huy động là 2.000 tỷ đồng.

Mới đây, ngày 7-9, HĐQT VietinBank đã công bố thông tin về việc bầu Chủ tịch HĐQT NH nhiệm kỳ 2019-2024, và giao nhiệm vụ Phụ trách Ban Điều hành VietinBank.

Cụ thể, HĐQT VietinBank đã thôi giao nhiệm vụ phụ trách hoạt động của HĐQT nhà băng này đối với ông Trần Văn Tần, Thành viên HĐQT. Ông Trần Minh Bình, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc nhà băng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024.

Ông Nguyễn Hoàng Dũng, Phó Tổng giám đốc VietinBank được giao nhiệm vụ Phụ trách Ban Điều hành kể từ ngày 7-9-2021, cho đến khi có Quyết định khác thay thế.

Các tin, bài viết khác