Vua Charles III - Cuộc đời qua ảnh

Vua Charles III - Cuộc đời qua ảnh

(ĐTTCO) - Ngày 10-9, Vua Charles III – Người sinh ra để trở thành vua, nhưng ông đã phải đợi hơn 70 năm – thời gian dài nhất so với bất kỳ người thừa kế nào - đã chính thức được tấn phong ngôi vị tại buổi lễ diễn ra ở Cung điện St James, thủ đô London, Anh.
Vua Charles III - Cuộc đời qua ảnh ảnh 1
Vua Charles III - Cuộc đời qua ảnh ảnh 2
Vua Charles III - Cuộc đời qua ảnh ảnh 3
Vua Charles III - Cuộc đời qua ảnh ảnh 4
Vua Charles III - Cuộc đời qua ảnh ảnh 5
Vua Charles III - Cuộc đời qua ảnh ảnh 6
Vua Charles III - Cuộc đời qua ảnh ảnh 7
Vua Charles III - Cuộc đời qua ảnh ảnh 8
Vua Charles III - Cuộc đời qua ảnh ảnh 9
Vua Charles III - Cuộc đời qua ảnh ảnh 10
Vua Charles III - Cuộc đời qua ảnh ảnh 11
 
Vua Charles III - Cuộc đời qua ảnh ảnh 12
Vua Charles III - Cuộc đời qua ảnh ảnh 13
Vua Charles III - Cuộc đời qua ảnh ảnh 14
Vua Charles III - Cuộc đời qua ảnh ảnh 15
 
Vua Charles III - Cuộc đời qua ảnh ảnh 16
Vua Charles III - Cuộc đời qua ảnh ảnh 17
Vua Charles III - Cuộc đời qua ảnh ảnh 18
Vua Charles III - Cuộc đời qua ảnh ảnh 19
Vua Charles III - Cuộc đời qua ảnh ảnh 20
Vua Charles III - Cuộc đời qua ảnh ảnh 21
Vua Charles III - Cuộc đời qua ảnh ảnh 22
Vua Charles III - Cuộc đời qua ảnh ảnh 23
Vua Charles III - Cuộc đời qua ảnh ảnh 24
Vua Charles III - Cuộc đời qua ảnh ảnh 25
   
Vua Charles III - Cuộc đời qua ảnh ảnh 26