Western Bank họp cổ đông bàn hợp nhất PVFC

Ngân hàng Phương Tây (Western Bank) vừa thông báo tổ chức họp đại hội đồng cổ đông năm 2013 vào ngày 16-3 tới.

Ngân hàng Phương Tây (Western Bank) vừa thông báo tổ chức họp đại hội đồng cổ đông năm 2013 vào ngày 16-3 tới.

 

Một trong những nội dung dự kiến của đại hội là kế hoạch hợp nhất Western Bank với Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí (PVFC).

Tài liệu chuẩn bị cho đại hội này đã được Western Bank gửi đến các cổ đông, trong đó có báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hợp nhất với PVFC, cũng như bản tóm tắt đề án hợp nhất sơ bộ.

Như vậy, sau nhiều thông tin đề cập trong năm 2012, việc hợp nhất giữa hai tổ chức tín dụng này tiếp tục có thêm bước tiến về lộ trình, ít nhất là về thông tin dự kiến ở nguồn chính thức.

Theo bản tóm tắt đề án hợp nhất, trong giai đoạn hiện nay, định hướng tái cấu trúc hệ thống ngân hàng là hết sức đúng đắn. Các ngân hàng yếu kém bắt buộc phải tái cấu trúc, phải hợp nhất - sáp nhập với tổ chức tín dụng tốt hơn đảm bảo sự lành mạnh cho hệ thống.

“Việc hợp nhất PVFC và Western Bank có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai tổ chức tín dụng và nhằm mục đích giải quyết các tồn tại đồng thời tạo tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ của tổ chức tín dụng hợp nhất”, bản tóm tắt đề án nêu.

Cụ thể, việc hợp nhất sẽ đáp ứng các yêu cầu của pháp luật hiện hành; giải quyết được tồn tại của Western Bank; nâng cao hiệu quả, năng lực hoạt động, sức cạnh tranh cho PVFC; giảm được phần vốn góp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) tại PVFC; tác động tích cực tới hệ thống ngân hàng tại Việt Nam, giảm đối tượng phải quản lý của cơ quan quản lý nhà nước; tạo ra một ngân hàng thương mại lành mạnh, quy mô lớn, phục vụ cho phát triển kinh tế, phù hợp với chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Chuẩn bị cho kế hoạch trên, trong năm 2012, Western Bank đã triển khai nhiều công tác nhằm lành mạnh hóa tình hình tài chính, tái cơ cấu cổ đông… Đến cuối năm 2012, dù lợi nhuận ở mức thấp (khoảng 64 tỷ đồng), song hoạt động của ngân hàng nhìn chung đã có chiều hướng tốt lên; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp, khoảng dưới 1%.

Đáng chú ý là, về tái cơ cấu cổ đông, bản tóm tắt đề án cho biết: “Nhóm cổ đông chiếm tỷ lệ 90% tại Western Bank, ứng với số vốn điều lệ 2.700 tỷ, sẽ thực hiện bán toàn bộ cổ phần cho nhóm cổ đông mới theo mức giá bằng mệnh giá. Số tiền thu được sẽ được sử dụng để tất toán các khoản nợ liên quan và bổ sung vào nguồn trả nợ cho nhóm cổ đông này”.

Báo cáo của Hội đồng Quản trị cũng cho biết, về cơ cấu chuyển dịch cổ đông, trong năm 2012 đã có 48 lượt cổ đông tiến hành giao dịch chuyển nhượng vốn cổ phần, với giá trị vốn cổ phần chuyển nhượng là 3.269 tỷ đồng theo mệnh giá.

Dự kiến hợp nhất, ngân hàng hình thành sau đó sẽ có quy mô vốn điều lệ là 9.000 tỷ đồng, tổng tài sản trên 105.000 tỷ đồng. Mục tiêu dự kiến của ngân hàng sau hợp nhất là trở thành một trong năm ngân hàng có chỉ số an toàn tốt nhất Việt Nam trước năm 2015.

Các tin khác