Xây dựng quy trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư BLT

(ĐTTCO) - UBND TPHCM đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm xây dựng Quy trình chung về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án theo hình thức BLT (Hợp đồng xây dựng - thuê dịch vụ - chuyển giao) để áp dụng chung cho tất các các dự án trong thời gian tới. 
Xây dựng quy trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư BLT
Quy trình cần xác định rõ cơ sở pháp lý và các điều kiện cần chuẩn bị trước khi tổ chức thực hiện; danh mục các lĩnh vực kêu gọi đầu tư theo hình thức BLT; trình tự thực hiện dự án BLT và trách nhiệm của các sở-ngành. 
Trong khi đó, Sở Tài nguyên và Môi trường được giao theo dõi, kiểm tra chặt chẽ tình hình triển khai các dự án chuyển đổi công nghệ xử lý chất thải sang đốt phát điện; đảm bảo yêu cầu về công nghệ, chất lượng và tiến độ cam kết khi đưa vào vận hành; phối hợp với sở-ngành hỗ trợ, giải quyết nhanh các thủ tục, vướng mắc, khó khăn của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện...
* UBND TP cũng giao Sở Công Thương hoàn thiện Đề án logistics, đảm bảo hướng đến việc phát triển vùng tại TPHCM và các tỉnh lân cận; đồng thời bổ sung quy hoạch của TP về phát triển giao thông, đặc biệt là các ngành đường sắt, đường thủy, đường bộ nhằm giảm chi phí và tính tiện ích, thúc đẩy việc luân chuyển hàng hóa kịp thời theo mục tiêu phát triển ngành logistics.

Các tin khác