3 tỷ yen dự án Đại lộ Đông Tây và cải thiện môi trường nước

Theo đó, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân Thành phố đã chỉ đạo Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình Giao thông đô thị (chủ đầu tư) thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đảm bảo sử dụng tối đa nguồn vốn ODA của Nhật Bản trước ngày 31/8 tới, ngày hết hạn giải ngân của các Hiệp định vay.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia về ODA và vốn ưu đãi về tiến độ triển khai thanh toán dự án xây dựng Đại lộ Đông Tây và dự án cải thiện môi trường nước giai đoạn 1.

Theo đó, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân Thành phố đã chỉ đạo Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình Giao thông đô thị (chủ đầu tư) thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đảm bảo sử dụng tối đa nguồn vốn ODA của Nhật Bản trước ngày 31/8 tới, ngày hết hạn giải ngân của các Hiệp định vay.

Cụ thể, dự án xây dựng Đại lộ Đông Tây đã giải ngân được gần 1,56 tỷ yen, dự án cải thiện môi trường nước giai đoạn 1 giải ngân được gần 1,49 tỷ yen; tổng vốn đã giải ngân được của hai dự án là hơn 3 tỷ yen.

Ngoài tình hình giải ngân, tại dự án cải thiện môi trường nước giai đoạn 1, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã giải quyết xong toàn bộ các hạng mục tranh chấp, vốn chưa được các bên thống nhất giá trị cuối cùng. Trong khi đó tại dự án xây dựng Đại lộ Đông Tây, hiện chủ đầu tư đang tiến hành thương thảo với nhà thầu nhằm thống nhất các giá trị thanh toán cuối cùng, dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 10/7 tới.

Cũng theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, hiện vẫn còn tồn tại một số vướng mắc để có thể đạt được mục tiêu giải ngân 2 dự án nói trên. Trong đó, ngày 10/7 tới là hạn cuối các bên phải hoàn tất thủ tục tái phân bổ Hiệp định vay VN10-P2 giữa Bộ Tài chính và JICA nhằm phục vụ công tác giải ngân cho gói thầu E và gói thầu Tư vấn giám sát thuộc dự án cải thiện môi trường nước giai đoạn 1 là quá gấp.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố đã kiến nghị Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân thông qua các phụ lục hợp đồng, xác nhận các hồ sơ thanh toán theo tiến độ đã đề ra.

Các tin khác