7 tập đoàn, tổng công ty trình đề án tái cơ cấu

Theo chỉ đạo của Chính phủ, trong tháng 8, các tập đoàn và tổng công ty phải trình đề án Tái cơ cấu.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, trong tháng 8, các tập đoàn và tổng công ty phải trình đề án Tái cơ cấu.

 

Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) cho biết, đến nay, đã có 7 tập đoàn, tổng công ty trình Chính phủ đề án tái cơ cấu. Khoảng 40 doanh nghiệp đang xin ý kiến đóng góp cho dự thảo, 15 doanh nghiệp đang xây dựng đề án tái cơ cấu.

Trong đề án, các đơn vị phải xây dựng phương án thoái vốn đầu tư ngoài ngành nhằm bảo toàn hiệu quả nguồn vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Việc thoái vốn có thể thực hiện theo hình thức chuyển giao vốn cho Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước, cổ phần hóa, chuyển đổi sở hữu, mua bán nợ...

Bộ Tài chính sẽ xây dựng đề án xử lý nợ của doanh nghiệp, mời các chuyên gia từ những nước có kinh nghiệm xử lý nợ thành công như Nhật Bản hỗ trợ xây dựng đề án.

Tiến trình thoái vốn doanh nghiệp nhà nước khỏi những lĩnh vực không thuộc ngành nghề kinh doanh chính phải hoàn thành trước năm 2015.

Các tin khác