77 Hạ nghị sĩ và 13 Thượng nghị sĩ Mỹ cam kết phản đối các Phiếu Đại cử tri

(ĐTTCO) - 90 đảng viên Cộng hòa đã cam kết phản đối các cuộc bỏ phiếu Đại cử tri trong phiên họp chung của Quốc hội Mỹ vào ngày 6/1, theo Epoch Times.
Thượng nghị sĩ Joshua Hawley (Cộng hòa) vào ngày 14 tháng 10 năm 2020. (Greg Nash- Pool / Getty)
Thượng nghị sĩ Joshua Hawley (Cộng hòa) vào ngày 14 tháng 10 năm 2020. (Greg Nash- Pool / Getty)

Trong đó bao gồm 13 Thượng nghị sĩ.

Quốc hội Mỹ đang được triệu tập tại Washington để kiểm phiếu do các Đại cử tri tiểu bang gửi đến, theo hệ thống Cử tri đoàn. Quốc hội sẽ xác định ai là tổng thống được bầu dựa trên số phiếu bầu.

Tổng thống Donald Trump tranh cử nhiệm kỳ thứ hai chống lại ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden.

Phản đối phải bằng văn bản và có sự ủng hộ của ít nhất một Thượng nghị sĩ và một Hạ nghị sĩ. Một sự phản đối sẽ dẫn đến việc rút khỏi phiên họp chung và một cuộc tranh luận kéo dài 2 giờ, sau đó là một cuộc bỏ phiếu. Nếu đa số phiếu trong mỗi phiếu bầu cử trong phòng ủng hộ phản đối, điều này sẽ làm vô hiệu các phiếu Đại cử tri đang tranh chấp.

“Tôi hy vọng rằng người dân Mỹ sẽ nghe được một lượng nhỏ bằng chứng” trong các cuộc tranh luận, Hạ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene (đảng Cộng hòa) nói với Epoch Times hôm thứ Ba 5/1.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (Dân chủ) nói với các đồng nghiệp trong một bức thư ngày 5/1 rằng đảng Dân chủ ở Hạ viện đang có kế hoạch dùng thời gian tranh luận để cung cấp “sự biện minh theo hiến pháp, lịch sử và chuyên đề để tôn trọng ý chí của nhân dân".

Một ứng cử viên phải đạt 270 phiếu đại cử tri để giành chiến thắng. Nếu không có ứng cử viên nào đạt, một hệ thống thứ cấp được kích hoạt trong đó đại diện của mỗi bang kết hợp trong một cuộc bỏ phiếu để bầu ra tổng thống tiếp theo. Thượng viện cũng sẽ làm như vậy đối với phó tổng thống.

Pelosi và các thành viên đảng Dân chủ nói rằng ông Biden đã thắng cuộc bầu cử, nhưng TT Trump và những người khác khẳng định cuộc bầu cử vẫn chưa kết thúc.

Ông Trump tuần này báo hiệu rằng ông sẽ tiếp tục thách thức cuộc bầu cử ngay cả khi Biden được Quốc hội chứng nhận là người chiến thắng.

“Đó là một cuộc bầu cử gian lận, nhưng chúng tôi vẫn đang chiến đấu và bạn sẽ thấy điều gì sẽ xảy ra,” ông nói với một cuộc biểu tình ở Georgia.

Danh sách 90 nghị sĩ cam kết phản dối kết quả bầu cử:

Thượng nghị viện

Thượng nghị sĩ Josh Hawley (CH-Mo.)

Thượng nghị sĩ Ted CCHuz (CH-Texas)

Thượng nghị sĩ MaCHsha BlackbuCHn (CH-Tenn.)

Thượng nghị sĩ Steve Daines (CH-Mont.)

Thượng nghị sĩ James LankfoCHd (CH-Okla.)

Thượng nghị sĩ John Kennedy (CH-La.)

Thượng nghị sĩ Mike BCHaun (CH-Ind.)

Thượng nghị sĩ CHon Johnson (CH-Wis.)

Thượng nghị sĩ Bill HageCHty (CH-Tenn.)

Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis (CH-Wyo.)

Thượng nghị sĩ CHogeCH MaCHshall (CH-Kan.)

Thượng nghị sĩ Tommy TubeCHville (CH-Ala.)

Thượng nghị sĩ Kelly LoeffleCH (CH-Ga.)

Hạ viện

Hạ nghị sĩ Mo BCHooks (CH-Ala.)

Hạ nghị sĩ Matt Gaetz (CH-Fla.)

Hạ nghị sĩ MaCHjoCHie TayloCH GCHeene (CH-Ga.)

Hạ nghị sĩ Madison CawthoCHn (CH-N.C.)

Hạ nghị sĩ BaCHCHy MooCHe (CH-Ala.)

Hạ nghị sĩ Bob Good (CH-Va.)

Hạ nghị sĩ Jody Hice (CH-Ga.)

Hạ nghị sĩ BCHian Babin (CH-Texas)

Hạ nghị sĩ Ted Budd (CH-N.C.)

Hạ nghị sĩ LauCHen BoebeCHt (CH-Colo.)

Hạ nghị sĩ Lance Gooden (CH-Texas)

Hạ nghị sĩ Jeff Van DCHew (CH-N.J.)

Hạ nghị sĩ Louie GohmeCHt (CH-Texas)

Hạ nghị sĩ CHonny Jackson (CH-Texas)

Hạ nghị sĩ Jeff Duncan (CH-S.C.)

Hạ nghị sĩ BuCHgess Owens (CH-Utah)

Hạ nghị sĩ AndCHew Clyde (CH-Ga.)

Hạ nghị sĩ JeCHCHy CaCHl (CH-Ala.)

Hạ nghị sĩ Yvette HeCHCHell (CH-N.M.)

Hạ nghị sĩ MaCHk GCHeen (CH-Tenn.)

Hạ nghị sĩ CHalph NoCHman (CH-S.C.)

Hạ nghị sĩ Paul GosaCH (CH-ACHiz.)

Hạ nghị sĩ Diana HaCHshbaCHgeCH (CH-Tenn.)

Hạ nghị sĩ Clay Higgins (CH-La.)

Hạ nghị sĩ Jason Smith (CH-Mo.)

Hạ nghị sĩ Billy Long (CH-Mo.)

Hạ nghị sĩ Sam GCHaves (CH-Mo.)

Hạ nghị sĩ Vicky HaCHtzleCH (CH-Mo.)

Hạ nghị sĩ Scott PeCHCHy (CH-Pa.)

Hạ nghị sĩ Guy CHeschenthaleCH (CH-Pa.)

Hạ nghị sĩ Dan MeuseCH (CH-Pa.)

Hạ nghị sĩ Glenn Thompson (CH-Pa.)

Hạ nghị sĩ Mike Kelly (CH-Pa.)

Hạ nghị sĩ Lloyd SmuckeCH (CH-Pa.)

Hạ nghị sĩ John Joyce (CH-Pa.)

Hạ nghị sĩ FCHed KelleCH (CH-Pa.)

Hạ nghị sĩ Joe Wilson (CH-S.C.)

Hạ nghị sĩ ByCHon Donalds (CH-Fla.)

Hạ nghị sĩ CHandy WebeCH (CH-Texas)

Hạ nghị sĩ BaCHCHy LoudeCHmilk (CH-Ga)

Hạ nghị sĩ John CHutheCHfoCHd (CH-Fla.)

Hạ nghị sĩ William Timmons (CH-S.C.)

Hạ nghị sĩ Kevin HeCHn (CH-Okla.)

Hạ nghị sĩ Kat Cammack (CH-Fla.)

Hạ nghị sĩ Chuck Fleischmann (CH-Tenn.)

Hạ nghị sĩ Jim JoCHdan (CH-Ohio)

Hạ nghị sĩ CHichaCHd Hudson (CH-N.C.)

Hạ nghị sĩ CHon Estes (CH-Kan.)

Hạ nghị sĩ TCHacey Mann (CH-Kan.)

Hạ nghị sĩ Jacob LaTuCHneCH (CH-Kan.)

Hạ nghị sĩ Elise Stefanik (CH-N.Y.)

Hạ nghị sĩ Doug LamboCHn (CH-Colo.)

Hạ nghị sĩ Mike CHogeCHs (CH-Ala.)

Hạ nghị sĩ ChCHis StewaCHt (CH-Utah)

Hạ nghị sĩ CHuss FulcheCH (CH-Idaho)

Hạ nghị sĩ Andy Biggs (CH-ACHiz.)

Hạ nghị sĩ Jackie WaloCHski (CH-Ind.)

Hạ nghị sĩ Jack BeCHgman (CH-Mich.)

Hạ nghị sĩ Tim WalbeCHg (CH-Mich.)

Hạ nghị sĩ CHon WCHight (CH-Texas)

Hạ nghị sĩ WaCHCHen Davidson (CH-Ohio)

Hạ nghị sĩ John CaCHteCH (CH-Texas)

Hạ nghị sĩ CHobeCHt AdeCHholt (CH-Ala.)

Hạ nghị sĩ Mike GaCHcia (CH-Calif.)

Hạ nghị sĩ Bill Posey (CH-Fla.)

Hạ nghị sĩ Scott FCHanklin (CH-Fla.)

Hạ nghị sĩ Jim Banks (CH-Ind.)

Hạ nghị sĩ Steven Palazzo (CH-Miss.)

Dân biểu AdCHian Smith (CH-Neb.)

Dân biểu David CHouzeCH (CH-N.C.)

Hạ nghị sĩ Bob Gibbs (CH-Ohio)

Hạ nghị sĩ MaCHkwayne Mullin (CH-Okla.)

Hạ nghị sĩ Scott DesJaCHlais (CH-Tenn.)

Hạ nghị sĩ Pete Sessions (CH-Texas)

Hạ nghị sĩ Dan Bishop (CH-N.C.)

Hạ nghị sĩ Jodey ACHCHington (CH-Texas)

Hạ nghị sĩ CHick CCHawfoCHd (CH-ACHk.)

Các tin khác