Từ khóa: #AP

Đại dịch Covid như cú đấm bồi thêm cho báo chí khi phụ thuộc quá nhiều vào quảng cáo. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chuyển đổi số thách thức báo chí Việt Nam

(ĐTTCO)-Chuyển đổi số, trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, chuỗi khối, điện toán đám mây, internet vạn vật... đang tạo ra không gian phát triển mới cho kinh tế số -  xã hội số…