Bình Thuận: Phá hơn 600ha rừng để làm hồ chứa nước Ka Pét

(ĐTTCO) - Theo Sở NN-PTNT tỉnh Bình Thuận, để hoàn thiện các thủ tục thực hiện dự án hồ chứa nước Ka Pét, đơn vị cùng các cơ quan chuyên môn đã hoàn thành việc kiểm kê, đánh giá lại hiện trạng rừng và trình UBND tỉnh xem xét.
Bình Thuận: Phá hơn 600ha rừng để làm hồ chứa nước Ka Pét

Hồ chứa nước Ka Pét (xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) là dự án quan trọng quốc gia, được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư năm 2019. Dự án có diện tích gần 700ha, tổng vốn đầu tư hơn 874 tỷ đồng, dung tích thiết kế hơn 51 triệu m³, dự kiến khởi công vào năm 2024, hoàn thành năm 2025.

Để triển khai dự án, hơn 619ha rừng tự nhiên (đặc dụng, phòng hộ và sản xuất) khu vực này sẽ được khai thác. Thay vào đó, địa phương sẽ phải trồng lại hơn 1.800ha rừng ở những nơi khác trong tỉnh theo quy định của Luật Lâm nghiệp (chủ đầu tư phải trồng rừng thay thế bằng 3 lần diện tích rừng tự nhiên bị chuyển mục đích sử dụng).

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Bình Thuận, tổng chi phí trồng lại rừng là gần 177 tỷ đồng. Hiện đơn vị này đang chỉ đạo các đơn vị chuyên môn khảo sát diện tích đất có thể trồng rừng thay thế; tổng hợp danh sách đăng ký trồng rừng của các đơn vị chủ rừng để trình UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai.

Các tin khác