Bộ Tài chính đề xuất nâng tỉ lệ điều tiết ngân sách TPHCM từ 18% lên 21%

(ĐTTCO)-Ngày 27-10, Bộ Tài chính đang đưa ra lấy ý kiến góp ý rộng rãi Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 Chính phủ trình Quốc hội.
Tỷ lệ phân bổ ngân sách cho TPHCM chưa hợp lý
Tỷ lệ phân bổ ngân sách cho TPHCM chưa hợp lý

Trong báo cáo đề xuất, Bộ Tài chính đề xuất trình Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét nâng tỉ lệ điều tiết phần ngân sách địa phương được hưởng cho TPHCM trong năm 2022 lên 21% thay vì 18% như 5 năm qua.

Cụ thể, tổng thu năm 2022, TPHCM sẽ thu hơn 386.568 tỉ đồng, tăng hơn 21.675 tỉ đồng so với dự toán năm nay.

Phần địa phương được hưởng theo phân cấp là 84.121 tỉ đồng. Trong đó, phần ngân sách thành phố được hưởng 100% là hơn 42.583 tỉ đồng và phần được hưởng 21% là 41.535,9 tỉ đồng.

Còn tổng chi ngân sách thành phố trong năm sau dự kiến là 94.051 tỉ đồng.

Trong báo cáo, Bộ Tài chính cũng cho biết thu ngân sách gặp khó khăn do tác động của dịch COVID-19. Để ứng phó với đại dịch, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn, ngân sách nhà nước đã ban hành nhiều chính sách như giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp, gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất năm 2021…

Tổng số tiền thực hiện chính sách dự kiến khoảng 140.000 tỉ đồng. Đến ngày 15-10, số tiền thuế, tiền thuê đất, phí và lệ phí được giảm, gia hạn đạt khoảng 95.100 tỉ đồng cho khoảng 120.000 doanh nghiệp và hộ, cá nhân kinh doanh.

Tổng nguồn lực ngân sách trung ương và ngân sách địa phương bố trí hỗ trợ cho công tác chống dịch và mua vắc xin, thuốc điều trị COVID-19 trên 127.000 tỉ đồng.

Tổng số tiền ngân sách trung ương hỗ trợ cho người dân và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 đến tháng 10 là 13.600 tỉ đồng. Các quỹ bảo hiểm cũng đã chi trả cho các đối tượng khoảng 5.000 tỉ đồng.

Các tin khác