Bộ Tài chính yêu cầu siết chặt kỷ luật giải ngân vốn đầu tư công

(ĐTTCO)-Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đề nghị lãnh đạo các địa phương siết chặt kỷ luật, đúng nguyên tắc và tiêu chí theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện rà soát, phân bổ đủ kế hoạch vốn đúng quy định.
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đề nghị lãnh đạo các địa phương siết chặt kỷ luật trong công tác giải ngân vốn đầu tư công. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đề nghị lãnh đạo các địa phương siết chặt kỷ luật trong công tác giải ngân vốn đầu tư công. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Trên cơ sở báo cáo về tình hình thực hiện vốn đầu tư công năm 2023 của các địa phương và tổng hợp những vướng mắc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Tổ trưởng Tổ công tác số 5 đã ký công văn số 3781/BTC-ĐT ngày 18/4 gửi các địa phương chỉ đạo triển khai các giải pháp.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đề nghị lãnh đạo các địa phương siết chặt kỷ luật, đúng nguyên tắc và tiêu chí theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện rà soát những dự án đã được giao kế hoạch không có khả năng giải ngân.

Trên cơ sở đó, địa phương phân bổ đủ kế hoạch vốn cho các dự án (được phê duyệt quyết toán, hoàn thành bàn giao, chuyển tiếp trong năm 2023 còn thiếu vốn) sau đó xem xét bố trí kế hoạch vốn cho dự án khởi công mới đảm bảo đúng quy định về nguyên tắc phân bổ vốn.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh các địa phương cần khẩn trương phân bổ chi tiết hết số vốn kế hoạch năm 2023 đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho các dự án để không ảnh hưởng đến công tác giải ngân vốn. Trong đó, địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp để đẩy nhanh công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư để phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2023 đã được Thủ tướng Chính phủ giao theo đúng quy định.

Người đứng đầu ngành Tài chính đề nghị các địa phương thực hiện kiểm tra, giám sát, đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn của các dự án ngay từ những tháng đầu năm đồng thời kịp thời, chủ động tháo gỡ ngay các vướng mắc, khó khăn.

Đối với cơ quan kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc yêu cầu đẩy mạnh việc thanh toán nhanh qua cổng dịch vụ công trực tuyến, giảm thời gian giải ngân vốn cho đơn vị thụ hưởng, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của đơn vị. Các kho bạc thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “thanh toán trước, kiểm soát sau” cho từng lần giải ngân cho đến khi giá trị giải ngân đạt 80% giá trị hợp đồng thì mới chuyển sang hình thức “kiểm soát trước, thanh toán sau” theo quy định. Mặt khác, các khoản chi tạm ứng vốn hoặc thực hiện theo hình thức “thanh toán trước, kiểm soát sau” đảm bảo thời hạn kiểm soát, thanh toán tại Kho bạc Nhà nước là trong vòng 1 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

Theo kế hoạch vốn năm 2023 được Thủ tướng chính phủ giao tại Tổ công tác số 5, hiện 3 địa phương Đắk Nông, Gia Lai, Đồng Nai chưa phân bổ hết kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2023. Đối với vốn ngân sách địa phương, tỉnh Gia Lai mới phân 91,35% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Về tình hình giải tính đến ngày 31/3, tỉnh Đắk Nông đạt 12,07%, ước 4 tháng đạt 18,6%, tỉnh Gia Lai đạt 4,36%, ước 4 tháng đạt 13,8%, tỉnh Đồng Nai đạt 8,95%, ước 4 tháng đạt 12,6%, tỉnh Bình Dương đạt 9,37%, ước 4 tháng đạt 14,64%.

Ngoài ra, các địa phương này đều có các dự án chưa giải ngân hoặc số vốn đã giải ngân rất thấp (dưới 5% kế hoạch vốn năm 2023). Cụ thể, tỉnh Đắk Nông 36 dự án; tỉnh Gia Lai 21 dự án; tỉnh Đồng Nai 09 dự án; tỉnh Bình Dương 21 dự án.

Các tin khác