Cải thiện năng lực cạnh tranh nền kinh tế TPHCM

Chiều 11-12, kỳ họp lần thứ 20 HĐND TPHCM khóa VIII đã bế mạc sau 4 ngày làm việc. Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa -  xã hội, ngân sách, quốc phòng an ninh; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2016; nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn  kỳ họp thứ 20 HĐND TP khóa VIII.

Chiều 11-12, kỳ họp lần thứ 20 HĐND TPHCM khóa VIII đã bế mạc sau 4 ngày làm việc. Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa -  xã hội, ngân sách, quốc phòng an ninh; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2016; nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn  kỳ họp thứ 20 HĐND TP khóa VIII.

 Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy và HĐND TPHCM tặng hoa tân Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong và nguyên Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân

 Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy và HĐND TPHCM tặng hoa tân Chủ tịch UBND TPHCM
Nguyễn Thành Phong và nguyên Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân

Theo đó, năm 2016, TP đề ra 12 chỉ tiêu cụ thể, gồm: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GRDP) đạt 8%; tỷ trọng đóng góp của các yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào GRDP đạt từ 35% trở lên; phấn đấu tỷ lệ hộ dân TP được cấp nước sạch đạt 100%; tổng diện tích nhà ở xây dựng mới năm 2016 đạt 8 triệu m², diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 17,85m²…

TP xác định mục tiêu tổng quát là tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế đảm bảo chỉ tiêu tăng trưởng cao hơn năm 2015 gắn với việc nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế TP đi vào chiều sâu, chất lượng và hiệu quả; thúc đẩy phát triển sản xuất - kinh doanh, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ; khẩn trương triển khai thực hiện các chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng gắn với chỉnh trang đô thị, cung cấp nước sạch, giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thành Phong nhìn nhận năng lực cạnh tranh của kinh tế TP còn hạn chế, công tác quản lý và phát triển đô thị còn nhiều bất cập; tình trạng ngập nước, ùn tắc giao thông vẫn còn tiếp diễn. Một số vấn đề bức xúc trong lĩnh vực đô thị, văn hóa, giáo dục, y tế, việc làm, vệ sinh an toàn thực phẩm... chậm được khắc phục. Tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp.

“Những hạn chế, yếu kém trên có nhiều nguyên nhân, trong đó có công tác dự báo, ứng phó chưa tốt, chưa kịp thời; chưa đầu tư thời gian thích đáng cho việc đề ra cơ chế, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp thông qua chương trình kích cầu đầu tư, thu hút nhân tài cho mục tiêu phát triển bền vững. Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp chưa chặt chẽ. Một bộ phận cán bộ, đảng viên còn ngại trách nhiệm, nhũng nhiễu, phiền hà dân, không sâu sát với cơ sở và nhân dân”, đồng chí Nguyễn Thành Phong nói.

Trong năm 2016 và giai đoạn tiếp theo (2016 - 2020), đồng chí Nguyễn Thành Phong khẳng định sẽ cùng tập thể UBND TP tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm để TP phát triển nhanh và bền vững.

Cụ thể, tập trung tái cấu trúc kinh tế TP, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh thông qua việc nâng tỷ trọng các yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng kinh tế; sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển khoa học công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tăng cường ứng đụng công nghệ thông tin trong các thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh…

“Để xứng đáng với sự tín nhiệm, niềm tin của đại biểu HĐND TP, đồng chí và đồng bào TP, tôi hứa sẽ cố gắng tới mức cao nhất, tiếp tục bám sát thực tiễn, gương mẫu, tiên phong, tận tụy, trách nhiệm với công việc; sâu sát cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân; việc gì có lợi cho dân dù khó khăn bao nhiêu cũng phải làm”, đồng chí Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm đánh giá cao, tri ân, trân trọng những đóng góp, thành quả đồng chí Lê Hoàng Quân, nguyên Chủ tịch UBND TP; các đồng chí nguyên Phó Chủ tịch UBND TP và các đồng chí Ủy viên UBND TP khác. “Những kế hoạch, dự định các đồng chí chưa kịp thực hiện, thực hiện chưa trọn vẹn, chưa được như mong muốn của nhân dân, chúng ta tin tưởng các đồng chí kế nhiệm sẽ hành động một cách quyết liệt hơn, xứng đáng với sự tín nhiệm của HĐND, sự kỳ vọng của nhân dân TP”, Chủ tịch Nguyễn Thị Quyết Tâm bày tỏ.

Chủ tịch Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị sau kỳ họp, UBND TP và các ngành chức năng sớm cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện. Tiếp tục kiện toàn nhân sự UBND TP.

Tiếp tục chấn chỉnh tình hình quan liêu, nhũng nhiễu, buông lỏng quản lý, thiếu đồng bộ ở một số cán bộ, lĩnh vực, đơn vị; có biện pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động, cải thiện chất lượng tăng trưởng kinh tế và sức cạnh tranh của TP; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo chuyển biến tích cực hơn trong công tác quản lý đô thị. Quản lý đầu tư công có hiệu quả, phòng, chống tham nhũng; tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả hơn công tác cải cách hành chính, xây dựng một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân. 

Các tin khác