​Chỉ đấu thầu quốc tế khi trong nước không sản xuất được

(ĐTTCO) - Đó là yêu cầu được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra trong Chỉ thị số 13 về tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và mua sắm công sử dụng ngân sách nhà nước.

(ĐTTCO) - Đó là yêu cầu được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra trong Chỉ thị số 13 về tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và mua sắm công sử dụng ngân sách nhà nước. 

 

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát và chỉ đạo thực hiện các nội dung trong công tác đấu thầu.

Đơn cử như phân chia gói thầu phải tuân thủ nguyên tắc, phù hợp với điều kiện năng lực của nhà thầu trong nước, bảo đảm các điều kiện cạnh tranh tối đa cho các doanh nghiệp trong nước.

Thủ tướng cũng nghiêm cấm việc phân chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu trái với quy định nhằm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu trong nước.

Trường hợp phát hiện việc phân chia gói thầu không đúng, sẽ bị cấm tham gia; đề xuất xử lý nặng hơn nếu vi phạm nghiêm trọng.

Thủ tướng nhấn mạnh chỉ tổ chức đấu thầu quốc tế khi hàng hóa, vật tư, thiết bị, máy móc, phương tiện trong nước không sản xuất được hoặc sản xuất được nhưng không đáp ứng yêu cầu; nhà tài trợ yêu cầu với gói thầu sử dụng vốn ODA.

Trường hợp hàng hóa thông dụng, đã được nhập khẩu và chào bán tại Việt Nam thì không được tổ chức đấu thầu quốc tế. Nếu gói thầu áp dụng thầu quốc tế, trong hồ sơ phải ghi rõ nhà thầu nước ngoài phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước.

Thủ tướng  cũng yêu cầu trong quá trình đấu thầu trong nước, hồ sơ không được đưa ra yêu cầu hoặc định hướng nhà thầu tham dự phải chào hàng hóa nhập khẩu khi hàng hóa trong nước đã sản xuất hoặc lắp ráp được đáp ứng yêu cầu chất lượng, số lượng, giá cả.

Đặc biệt, chỉ thị nghiêm cấm việc nêu xuất xứ, nhãn hiệu, catalô của một số sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa trong hồ sơ mời thầu.

Đi kèm với các yêu cầu trên, Thủ tướng cũng đề nghị các doanh nghiệp trong nước phải chủ động tăng cường đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, nghiên cứu bám sát thị trường để nâng cao chất lượng, đa dạng mẫu mã, phát triển năng lực sản xuất…

Các tin khác