Chưa mua sắm xe công tập trung năm 2017

(ĐTTCO) - Bộ Tài chính cho biết, năm 2017 tạm thời chưa thực hiện việc mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với xe ô tô.

(ĐTTCO) - Bộ Tài chính cho biết, năm 2017 tạm thời chưa thực hiện việc mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với xe ô tô.

 

Đây là một điểm đáng chú ý trong quy định mới nhất của Bộ Tài chính về mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2017.

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2017 và nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực tài chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản công.

Nguyên tắc chung là khuyến khích các cơ quan, tổ chức, đơn vị áp dụng cơ chế khoán kinh phí sử dụng xe ô tô hoặc thuê xe ô tô để phục vụ công tác. Việc mua sắm mới xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ được thực hiện sau khi rà soát, sắp xếp trong số xe ô tô hiện có thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành và địa phương mà không có xe ô tô phù hợp để điều chuyển…

Bộ Tài chính cũng cho biết, tạm thời chưa thực hiện mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với xe ô tô trong năm 2017 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Các Bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện mua sắm xe ô tô theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Đối với mua sắm tài sản nhà nước khác, Bộ Tài chính yêu cầu thực hiện mua sắm theo tiêu chuẩn, định mức quy định, kế hoạch và dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành và địa phương cần khẩn trương ban hành tiêu chuẩn định mức về máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý để có căn cứ thực hiện việc mua sắm tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Các tin khác