Chuyển động kinh tế: Trung tâm tài chính quốc tế, chọn TPHCM hay Đà Nẵng?

(ĐTTCO) - Cấu trúc trung tâm tài chính quốc tế TPHCM và Đà Nẵng đều hướng tới trở thành trung tâm fintech và hội nhập thị trường khu vực và quốc tế. Do vậy, việc chọn hướng phát triển ra sao để tránh chồng lấn là vấn đề quan trọng nhất hiện nay.

Link YouTube Chuyển động kinh tế - Góc nhìn chuyên gia

Các tin khác