Chuyển khoản online từ 500 triệu đồng sẽ đưa vào diện theo dõi

(ĐTTCO) - Nội dung này nằm trong Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thông tư 09 quy định, đối tượng báo cáo có trách nhiệm thu thập thông tin và báo cáo cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền bằng dữ liệu điện tử theo quy định khi thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử trong các trường hợp.

Thứ nhất, giao dịch chuyển tiền điện tử mà tất cả các tổ chức tài chính (TCTC) tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này cùng ở Việt Nam (giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước) có giá trị giao dịch chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng trở lên hoặc bằng ngoại tệ có giá trị tương đương.

Thứ hai, giao dịch chuyển tiền điện tử mà có ít nhất một trong các TCTC tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này ở các quốc gia, vùng lãnh thổ ngoài Việt Nam (giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế) có giá trị giao dịch chuyển tiền điện tử từ 1.000 USD trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giá trị tương đương.

TCTC tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử bao gồm TCTC khởi tạo (khởi tạo lệnh chuyển tiền điện tử và thực hiện chuyển tiền thay mặt cho người khởi tạo); TCTC trung gian (nhận và chuyển lệnh chuyển tiền điện tử thay mặt cho TCTC khởi tạo và TCTC thụ hưởng hoặc thay mặt cho TCTC trung gian khác); TCTC thụ hưởng (nhận lệnh chuyển tiền điện tử trực tiếp từ TCTD khởi tạo hoặc thông qua TCTD trung gian và thực hiện chi trả cho người thụ hưởng.

TCTC tham gia vào giao dịch chuyển tiền phải có biện pháp để xác định các giao dịch chuyển tiền điện tử không đầy đủ, không chính xác thông tin theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý ngoại hối.

Riêng TCTC trung gian và TCTC thụ hưởng phải bảo đảm áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp bao gồm từ chối hoặc tạm dừng giao dịch hoặc áp dụng các biện pháp kiểm soát sau giao dịch hoặc xem xét, báo cáo giao dịch đáng ngờ đối với các giao dịch chuyển tiền điện tử không đầy đủ, không chính xác thông tin theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý ngoại hối.

Các tin khác