Từ khóa: #TCTD

ĐTTC sẽ tổ chức cuộc tọa đàm góp ý về Luật Viễn thông (sửa đổi) và Luật Tổ chức tín dụng (sửa đổi) vào ngày 12-5-2023.

Muốn phát triển kinh tế số phải gỡ được 'nút thắt' rủi ro pháp lý

(ĐTTCO) - Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15 tổ chức trong tháng 5 này, Chính phủ sẽ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 6 (trong tháng 10) đối với Dự án Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD - sửa đổi), Dự án Luật Viễn thông (sửa đổi), bên cạnh một số dự án luật khác trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.