Công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành thuế năm 2023

(ĐTTCO) - Thu ngân sách vượt dự toán được giao, cải cách hệ thống thuế, đẩy mạnh chuyển đổi số… là những sự kiện nổi bật của ngành thuế trong năm 2023.

Công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành thuế năm 2023

1. Hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023

Năm 2023, ngành thuế đã nỗ lực, chủ động và linh hoạt triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm để vừa góp phần “nuôi dưỡng nguồn thu”, vừa quyết tâm thực hiện hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN được giao. Kết quả tổng thu ngân sách năm 2023 do cơ quan thuế quản lý đã vượt mức chỉ tiêu được giao, ước đạt 1.448.200 tỷ đồng, góp phần quan trọng vào đảm bảo cân đối lớn về tài chính - ngân sách của Nhà nước.

2. Triển khai chính sách thuế hỗ trợ kịp thời cộng đồng DN và người dân

Tổng cục Thuế đã chủ động đề xuất tham mưu ban hành và triển khai các chính sách gia hạn, miễn giảm thuế, tiền thuê đất để kịp thời hỗ trợ người dân và DN. Theo đó, tổng quy mô các giải pháp hỗ trợ về thuế năm 2023 là 165.026 tỷ đồng, trong đó gia hạn nộp thuế là 106.946 tỷ đồng, miễn giảm tiền thuế khoảng 58.080 tỷ đồng, bao gồm cả phần tiền thuê đất.

3. Đẩy nhanh tiến trình triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế

Thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 508/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 và Kế hoạch cải cách hệ thống thuế đến năm 2025.

hddt-thue-4874.jpg
Ngành thuế dẫn đầu về chuyển đổi số

4. Tiên phong chuyển đổi số

Năm 2023 đánh dấu bước tiến dài trong tiến trình chuyển đổi số công tác quản lý thuế, như: Triển khai Bản đồ số hộ kinh doanh; vận hành hệ thống phân tích cơ sở dữ liệu và quản lý HĐĐT dựa trên cơ sở phân tích dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) để tăng cường quản lý thuế, quản lý hóa đơn, kiểm soát, kiểm soát chặt chẽ, phòng, chống gian lận trong hoàn thuế, phát hiện nhanh các trường hợp gian lận..

5. Tham mưu giúp Quốc hội thông qua Nghị quyết về Thuế tối thiểu toàn cầu

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam, tạo mức độ tin tưởng giữa các Tập đoàn đa quốc gia trong việc tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, Bộ Tài chính đã giao Tổng cục Thuế chủ trì nghiên cứu đánh giá tác động và tham khảo kinh nghiệm quốc tế để xây dựng chính sách thuế tối thiểu toàn cầu.

Trên cơ sở đó, ngày 29-11, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã chính thức thông qua Nghị quyết số 107/2023/QH15 của Quốc hội về việc áp dụng thuế TNDN bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu (thuế tối thiểu toàn cầu).

6. Tôn vinh người nộp thuế đóng góp lớn vào NSNN

Lấy phương châm “Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”, nhất là trước những diễn biến khó khăn kéo dài của nền kinh tế, ngành thuế cả nước đã kịp thời tôn vinh, biểu dương hàng ngàn DN, doanh nhân nỗ lực vượt khó chấp hành tốt pháp luật thuế và có đóng góp lớn cho NSNN.

7. Tăng thu ngân sách trong lĩnh vực TMĐT

Năm 2023, ngành thuế tiếp tục đạt được nhiều kết quả trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT và các nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN). Thống kê đến nay, đã có 74 NCCNN đăng ký, khai thuế và nộp thuế qua Cổng TTĐT dành cho NCCNN. Trong năm 2023, các NCCNN đã khai, nộp trực tiếp qua Cổng TTĐT ước đạt 6.896 tỷ đồng. Đối với Cổng thông tin TMĐT, thống kê đến nay đã ghi nhận 357 sàn giao dịch TMĐT thực hiện cung cấp thông tin.

Trong năm 2023, số thu từ TMĐT đối với các tổ chức, cá nhân trong nước đạt 536,5 tỷ đồng. Đồng thời, cơ quan thuế đã tiến hành truy thu, xử lý vi phạm đối với 179 DN và 1.061 cá nhân có hoạt động kinh doanh trên sàn giao dịch TMĐT, với số tiền khoảng 275 tỷ đồng.

8. Khai thác hiệu quả hệ thống hóa đơn điện tử

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý chống thất thu NSNN, Tổng cục Thuế đã nghiên cứu ban hành các quy định, trình quản lý thuế theo cơ chế rủi ro như: Quyết định số 18/QĐ-TCT ngày 12-01-2023 về Quy trình áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế; Quyết định số 86/QĐ-TCT ngày 08-02-2023 về Quy trình thu thập, khai thác thông tin phục vụ quản lý rủi ro; Quyết định số 575/QĐ-TCT ngày 10-5-2023 về Quy trình áp dụng QLRR đánh giá, xác định NNT có dấu hiệu rủi ro trong quản lý và sử dụng hóa đơn.

9. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Ngành Thuế đẩy mạnh triển khai công tác cải cách TTHC toàn diện, hiệu quả, tạo môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi, công bằng, minh bạch cho cộng đồng DN. Đến nay, số TTHC tiếp tục được cắt giảm từ 304 xuống còn 235 thủ tục và được cập nhật công khai lên Cổng dịch vụ công Quốc gia và trên các Cổng/Trang TTĐT của cơ quan thuế.

10. Việt Nam là thành viên thứ 147 của Hiệp định đa phương về hỗ trợ hành chính thuế

Ngày 22-3-2023, tại Paris (Pháp), Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đã tổ chức lễ ký Hiệp định đa phương về hỗ trợ hành chính thuế (MAAC) với Việt Nam. MAAC được OECD và Hội đồng châu Âu (EC) cùng phát triển vào năm 1988 và được sửa đổi bởi Nghị định thư năm 2010 để mở rộng cho các nước không phải thành viên OECD, Liên minh châu Âu (EU) được tham gia ký MAAC.

Đây là một khuôn khổ pháp lý quốc tế đa phương toàn diện nhất hiện nay, quy định bao quát các hình thức hợp tác quốc tế về hành chính thuế để giải quyết tình trạng trốn thuế, tránh thuế và các hình thức không tuân thủ khác.

Các tin khác