Công ty Phát Đạt sẽ trả dứt nợ tại Ngân hàng Đông Á

(ĐTTCO) - Ngày 24-11, Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt (PDR) đã ban hành Quyết định 16/2017/QĐ-HĐQT về  việc thông qua chủ trương đồng ý chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án khu nhà ở cao tầng tại phường Phú Thuận (The EverRich 2) và phường Tân Phú (The EverRich 2), quận 7, TPHCM.
Công ty Phát Đạt sẽ trả dứt nợ tại Ngân hàng Đông Á
Cụ thể, PDR đã thông qua chủ trương đồng ý chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án khu nhà ở cao tầng tại phường Phú Thuận (dự án The EverRich 2) và phường Tân Phú (dự án The EverRich 2), quận 7, TPHCM cho các nhà đầu tư để thanh toán các khoản trái phiếu, nợ vay và lãi phát sinh tại Ngân hàng Đông Á trước ngày 31-12 năm nay. 
HĐQT đã biểu quyết thông qua chủ trương đồng ý chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án The EverRich 2 và The EverRich 2 từ PDR cho các nhà đầu tư để thanh toán các khoản trái phiếu, nợ vay và lãi phát sinh tại DongA Bank. Việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ sẽ được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông công ty trong phiên họp gần nhất (chậm nhất là tháng 4-2018).
Tất cả thành viên HĐQT đồng ý các khoản nợ gố trái phiếu, nợ vay của PDR sẽ được trả dứt điểm chậm nhất vào ngày 31-12-2017, và các khoản lãi phát sinh sẽ được trả dứt điểm chậm nhất vào ngày 30-6-2018.

Các tin khác