Để xảy ra tham nhũng, lãnh đạo sẽ bị kỷ luật

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Nội vụ diễn ra chiều 6-8, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 107 năm 2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách đang được Bộ trình Chính phủ xem xét, thông qua.

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo nghị định là quy định lãnh đạo cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới và chịu một trong 3 hình thức kỷ luật, tùy theo mức độ vi phạm, gồm khiển trách, cảnh cáo hoặc cách chức.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền về vụ việc tham nhũng hoặc từ ngày bản án về vụ tham nhũng có hiệu lực, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp có trách nhiệm xem xét xử lý kỷ luật hoặc báo cáo để cấp có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm trực tiếp hoặc trách nhiệm liên đới để xảy ra tham nhũng.

Liên quan tới sự việc báo chí nêu vừa qua về một xã có 500 cán bộ, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cho biết sau Bộ có công văn đề nghị kiểm tra, tỉnh Thanh Hóa đã có trao đổi và khẳng định số liệu này không đúng.

Theo ông Tuấn, Bộ sẽ kiểm tra lại thông tin báo cáo đồng thời sẽ có chương trình tổng kiểm tra thực trạng số lượng cán bộ cấp cơ sở trên cả nước trong thời gian tới.

Các tin khác