Doanh nghiệp mở mới đã nhiều hơn số doanh nghiệp đóng cửa

(ĐTTCO) - Bình quân một tháng có 19.800 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động và chỉ có 19.500 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Doanh nghiệp mở mới đã nhiều hơn số doanh nghiệp đóng cửa

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng 5, cả nước có hơn 13.200 DN thành lập mới, giảm 13,7% so với tháng trước và tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, cả nước còn có 6.749 DN quay trở lại hoạt động, giảm 18,8% so với tháng trước và tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2023; 5.303 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 30,4% và giảm 1,1%; 4.550 DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 2,3% và giảm 3,5%; 1.538 DN tất thủ tục giải thể, tăng 14,4% và tăng 25,8%.

Tính chung 5 tháng đầu năm, cả nước có 98.800 DN đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi tháng có 19.800 DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Số DN rút lui khỏi thị trường là 97.300 DN, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước; bình quân mỗi tháng có 19.500 DN rút lui khỏi thị trường.

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, sản xuất công nghiệp tháng 5 tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực hơn so với tháng trước. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 5 ước tính tăng 3,9% so với tháng trước và tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng, IIP ước tính tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2023 giảm 2%).

Các tin khác