Doanh nghiệp tư nhân được phép làm dịch vụ kiểm định ô tô

(ĐTCTO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 30 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139 về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. 
Doanh nghiệp tư nhân được phép làm dịch vụ kiểm định ô tô

Theo đó, đơn vị đăng kiểm xe cơ giới là đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp hoặc hợp tác xã được thành lập theo quy định của pháp luật, cung cấp dịch vụ công thực hiện công tác kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định cho xe cơ giới.

Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung nguyên tắc hoạt động dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Cụ thể, chỉ tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới mới được phép hoạt động kiểm định xe cơ giới. Trong trường hợp hệ thống các đơn vị đăng kiểm không đáp ứng được nhu cầu kiểm định của tổ chức và cá nhân thì cho phép huy động đơn vị đăng kiểm và nhân lực của lực lượng công an nhân dân và quân đội nhân dân tham gia hỗ trợ kiểm định xe cơ giới thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị định này.

Việc xây dựng, thành lập đơn vị đăng kiểm phải phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch chuyên ngành và các quy hoạch khác có liên quan, trong đó có xét đến các yếu tố đặc thù của các địa phương, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo; phù hợp với số lượng, mật độ phương tiện được đăng ký trên địa bàn; khuyến khích ứng dụng công nghệ, thiết bị kiểm định hiện đại.

Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung điều kiện về cơ cấu tổ chức, nhân lực. Theo đó, cơ cấu tổ chức của đơn vị đăng kiểm phải có tối thiểu các bộ phận lãnh đạo, kiểm định, văn phòng…

Nghị định cũng quy định các trường hợp đơn vị đăng kiểm bị tạm đình chỉ 1-3 tháng. Chẳng hạn, đơn vị bị đình chỉ 3 tháng nếu vi phạm một trong các trường hợp sau: thực hiện kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định cho xe cơ giới không đúng quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; có từ 3 lượt đăng kiểm viên trở lên bị xử phạt hoặc từ 2 đăng kiểm viên trở lên bị thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên trong thời gian 12 tháng liên tục; đưa ra các yêu cầu hoặc ban hành các thủ tục không có trong quy định do Bộ GTVT ban hành về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân; từ chối cung cấp dịch vụ kiểm định xe cơ giới trái quy định của pháp luật...

Tại buổi trả lời chất vấn sáng 8-6, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng cho biết, việc sửa đổi Nghị định 139 là những điều kiện, cơ sở để trong thời gian tới, công tác thanh tra, kiểm tra sẽ được quản lý tốt hơn. Trách nhiệm của các đơn vị, các cá nhân thực hiện việc thanh tra đăng kiểm cũng sẽ tốt hơn...

Trong Nghị định 139 sửa đổi lần này, Chính phủ cũng đã đưa vào các yếu tố để kiểm soát việc mở các trung tâm đăng kiểm tại các địa phương; phân quyền, giao việc cấp phép mở dịch vụ đăng kiểm cho sở GTVT các địa phương; siết chặt lại quy định liên quan đến việc kiểm soát công tác đăng kiểm.

Các tin, bài viết khác